Tim Douma MT lid Strategie en Organisatie bij VWS

Tim Douma start op 1 augustus 2022 als MT lid Strategie en Organisatie (S&O) bij de directie Publieke Gezondheid (PG) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tim is momenteel werkzaam als plaatsvervangend (en waarnemend) afdelingshoofd bij de Inspectie der Rijksfinanciën. Daarvoor was hij coördinerend bestuursadviseur bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en senior beleidsadviseur bij de directie Financieel Economische Zaken van VWS. Tim studeerde Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit Utrecht.

Tim Douma: "Toen ik deze vacature zag heb ik geen seconde getwijfeld. Uit ervaring weet ik dat de directie Publieke Gezondheid zich bezighoudt met fascinerend beleid dat iedereen raakt. Daarnaast slaat de directie een nieuwe weg in die mij erg aanspreekt. Als leidinggevende bij het ministerie van Financiën werkte ik onder politiek-bestuurlijke druk aan oplossingen, door met het team vooruit te denken op proces én inhoud. Deze ervaring neem ik graag mee naar PG om met mijn nieuwe collega's iets moois te maken van de organisatiewijziging."

Ciska Scheidel, directeur PG: "De directie Publieke Gezondheid is in ontwikkeling en Tim mag de nieuwe afdeling Strategie en Organisatie gaan leiden. We hebben iemand gevonden die niet alleen VWS kent, maar zeker ook de weg elders, met name op financieel gebied. Samen met de medewerkers in de afdeling en de directie gaat Tim een mooie uitdaging aan waarbij we gemerkt hebben dat hij al vol met ideeën zit en strategisch kijkt naar de opgaves van de hele directie."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.