Rianne van Alphen directeur Strategie Kwaliteit en Bedrijfsvoering bij de Inspectie Justitie en Veiligheid

Rianne van Alphen start op 1 september 2022 als directeur Strategie Kwaliteit en Bedrijfsvoering bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zij volgt Ab Warffemius op, die per die datum met pensioen gaat.

Rianne van Alphen

Het toezicht van de Inspectie richt zich op de kwaliteit en de naleving van wet- en regelgeving van de organisaties die werkzaam zijn op het terrein van Justitie en Veiligheid. Daarmee verschaft de Inspectie zowel de instellingen als de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken inzicht of beleid in de praktijk de gewenste resultaten oplevert. Het onafhankelijk toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van de overheidsorganisaties en instellingen binnen het domein van Justitie en Veiligheid.

Als directeur Strategie Kwaliteit en Bedrijfsvoering gaat Rianne zich richten op de verdere ontwikkeling en professionalisering van de Inspectie, op het realiseren van kwalitatief goede onderzoeken en interventies en zal zij bijdragen aan de realisatie van het meerjarenperspectief 2021-2024.

Rianne van Alphen werkt sinds 2018 als plaatsvervangend directeur van de directie Eigenaarsadvisering bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was zij werkzaam als plaatsvervangend afdelingshoofd Eigenaarschap ZBO’s binnen het ministerie van SZW waar zij daarvoor ook meerdere coördinerende, beleids- en adviesfuncties heeft bekleed. Rianne studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden.

Henk Korvinus, inspecteur-generaal Inspectie JenV: 'Ik ben blij met Rianne. Zij is met haar kennis, ervaring en enthousiasme een belangrijke aanwinst voor de Inspectie en ons MT.'

Rianne van Alphen: 'Ik kijk er erg naar uit om met de directie Strategie Kwaliteit en Bedrijfsvoering verder te bouwen aan het toezicht op het domein van Justitie en Veiligheid. De Inspectie JenV is een ambitieuze organisatie met een uitdagende ontwikkelopgave. Ik ga daar graag met de collega’s van de Inspectie mee aan de slag.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.