Maxine Tillij directeur Strategie Energiesysteem bij EZK

Maxine Tillij is benoemd als directeur Strategie Energiesysteem bij het directoraat-generaal KLimaat en Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ze start per 5 september 2022.

Maxine Tillij

Mr. M.E.H.G. (Maxine) Tillij is momenteel directeur Strategische Analyses & Beleid bij TNO. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden.

Directeur-generaal KLimaat en Energie Sandor Gaastra: 'De verduurzaming van ons energiesysteem schrijdt steeds sneller voort. In 2030 zijn we al halverwege. Daarom is het zaak ons nu veel nadrukkelijker op ons energiesysteem 2050 te gaan richten. De nieuwe directie Strategie Energiesysteem gaat ons daarbij helpen. En met haar brede ervaring met energie en strategie is Maxine een heel goede diecteur voor deze directie.'

Maxine Tilij: 'Om de klimaatdoelen te behalen zal ons energiesysteem ruim voor 2050 klimaatneutraal moeten zijn. De snelheid, de omvang en de maatschappelijke impact van de energietransitie vragen om een vernieuwende aanpak. We zullen mensen, ideeën, disciplines en organisaties moeten verbinden om oplossingen te bedenken, en nieuwe kaders te formuleren. Een lange termijn aanpak en strategische keuzes zijn daarbij essentieel. Ik kijk ernaar uit om hier samen met de collega’s van het DG KLimaat en Energie mee aan de slag te gaan.'

We willen als Nederland klimaatverandering tegengaan daarnaast kunnen we niet zonder energie. Daarom moet het Nederlandse energiesysteem binnen 30 jaar tijd volledig CO2-neutraal worden. Hoe bewaken we daarbij de samenhang tussen de onderdelen van het energiesysteem? En tussen het energiesysteem en andere maatschappelijke transities? Hoe maken we vandaag keuzes die aansluiten bij de wereld van morgen? De nieuwe directie Strategie Energiesysteem is verantwoordelijk voor de strategie van de energietransitie op de lange termijn.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het DG KLimaat en Energie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.