Marjolein Jansen programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij BZK

Marjolein Jansen wordt programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2022.

Marjolein Jansen

Marjolein Jansen wordt met name verantwoordelijk voor de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel dat hierbij hoort. Chris Kuijpers zal voorlopig het andere deel van de portefeuille waarnemen.

Maarten Schurink, secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 'Ik ben erg blij dat Marjolein zich wil inzetten als programma-dg op de portefeuille over de Omgevingswet. Marjolein was al nauw betrokken bij de opgave als lid van de raad van bestuur van het Kadaster. Met haar komst brengt ze zowel kennis over het aansturen van ICT-projecten mee als ruime ervaring met interbestuurlijke samenwerking.'

Marjolein Jansen: 'De invoering van de Omgevingswet en het daarbij behorende digitaal stelsel is in een belangrijke fase gekomen, die van implementatie. Dat kan de Rijksoverheid niet alleen maar moet in nauwe samenwerking en samenspraak gebeuren met de medeoverheden die hier dan ook een belangrijke rol in vervullen. Ter ondersteuning van de inwerkingtreding is een digitaal stelsel ontwikkeld dat met een groot aantal ketenpartners is opgezet en nu wordt getest. Geen eenvoudige opgave maar wel een die van betekenis is voor de samenleving waar burgers en bedrijven aan de slag moeten kunnen met eenduidige en heldere wetgeving en procedures. Ik kijk ernaar uit mijn kennis en ervaring opgedaan binnen diverse rollen en functies hiervoor te kunnen inzetten en samen met iedereen die hierbij betrokken is dit mogelijk te maken.'

Drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen is sinds oktober 2019 lid van de raad van bestuur van het Kadaster. Daarvoor was zij onder andere vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam en plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Marjolein studeerde Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam en Milieukunde en heeft daarnaast een brede ervaring binnen het openbaar bestuur en met digitaliseringsopgaven.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.