Peter Munters MT-lid Transitie Landelijk Gebied, tevens plaatsvervangend directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij LNV

Peter Munters start op 1 augustus 2022 als MT-lid Transitie Landelijk Gebied, tevens plaatsvervangend directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Peter Munters

Esther Veldhuis, directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit: 'Ik ben heel blij dat Peter, na zijn interim-periode bij Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV), nu definitief bij onze prachtige directie komt werken. De opgaven voor de transitie van het landelijk gebied en de verduurzaming van de landbouw zijn groot. Peters kennis en ervaring binnen én buiten LNV, zijn rust en creativiteit gaan daaraan een enorme bijdrage leveren. Wij vinden het fijn dat we met Peter kunnen blijven samenwerken!'

Peter Munters over zijn benoeming: 'Na een interim-periode van enkele maanden ben ik blij om bij de directie PAV te kunnen blijven. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de transitie van de landbouw. Met ons team en vele anderen werken aan een ambitieuze, realistische en goed doordachte transitie met oog voor de ondernemers in het landelijk gebied, die het aangaat.'

Peter werkt sinds april 2022 als tijdelijk MT-lid Mestbeleid, tevens tijdelijk als plaatsvervangend directeur, bij de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit van DG Agro van het ministerie van LNV. Sinds januari 2018 werkte hij in verschillende functies bij het ministerie van VWS. Hij was MT-lid van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie en de laatste anderhalf jaar was hij directeur van de programmadirectie COVID-19, samen met Henri van Faassen. Daarvoor was hij al werkzaam bij het ministerie van LNV, onder andere in de functie van plaatsvervangend directeur Natuur en Biodiversiteit.

Peter Munsters studeerde Landbouwplantenteelt aan de Landbouw Universiteit in Wageningen.

Deze vacature was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en het ministerie van LNV had al een geschikte kandidaat.