Aimad Torqui divisiehoofd Europa, Geneesmiddelgebruik en Veterinair bij het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Aimad Torqui start op 1 september 2022 als divisiehoofd Europa, Geneesmiddelgebruik en Veterinair bij het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG). Het aCBG valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aimad Torqui

In het domein van de geneesmiddelen is er veel in ontwikkeling en het aanbod van nieuwe geneesmiddelen is groot. Aimad gaat aCBG vertegenwoordigen in Europese en internationale overleggen en de ontwikkelingen op het gebied van humaan en veterinairgeneesmiddelenbeleid vertalen naar de diverse opdrachtgevers en stakeholders. Samen met de afdelingsmanagers vertaalt hij deze ontwikkelingen vervolgens naar het proces van beoordelen, vergunning verlenen en geneesmiddelenbewaking binnen de organisatie en in samenhang met de andere divisies.

Directeur Paula Loekemeijer: ‘Ik ben ontzettend blij met de komst van Aimad als Divisiehoofd. Aimad heeft ruime internationale ervaring op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling en -registratie, zowel in de industrie alsmede ook binnen de overheid. Daarmee gaat Aimad ons directieteam enorm versterken, juist in een tijd waarin de strategische ontwikkelingen en vraagstukken rondom de toelating van geneesmiddelen zo actueel zijn.’

Aimad Torqui: ‘Het goedkeuren en registreren van geneesmiddelen gebeurt steeds meer op Europees niveau. Hierbij is het van belang dat er duidelijke afspraken zijn met de andere lidstaten en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Afspraken rondom wet- en regelgeving maar ook hoe om te gaan met de snelle ontwikkelingen in de wetenschap en technologie. Al deze inspanningen dienen ervoor te zorgen dat patiënten toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige, effectieve en veilige geneesmiddelen. Ik kijk ernaar uit om samen met de bevlogen collega’s van het aCBG ons hiervoor in te zetten.’

Aimad Torqui is sinds 2014 executive director global regulatory policy bij MSD Nederland, waar hij verantwoordelijk is voor alle regulatoire en wetenschappelijke beleidsontwikkelingen in Europa, Midden-Oosten en Afrika. Daarvoor was hij Senior manager bij Novartis Vaccines & Diagnostics en Senior regulatory project leader bij het aCBG en Nederlands vertegenwoordiger (alternate) bij de CMDh.

Aimad heeft naast een bachelor in de biotechnologie ook een master Biologie behaald. Ook treedt hij regelmatig op als gastdocent bij verschillende cursussen en opleidingen gericht op European Regulatory Affairs.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van VWS. Vacatures voor ABD-functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.