Annemarie de Ruiter afdelingshoofd EU bij directie Internationaal Beleid bij OCW

Annemarie de Ruiter wordt per 19 september 2022 afdelingshoofd EU bij directie Internationaal Beleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De directie IB is verantwoordelijk voor het internationale beleid van het ministerie OCW, en stimuleert en ondersteunt het (internationale) strategische handelen van het ministerie door verbindingen te leggen tussen het nationale en internationale beleid op het terrein van onderwijs, cultuur, wetenschap en emancipatie.

Gerbert Kunst, directeur IB: “Met de benoeming van Annemarie krijgen we een afdelingshoofd bij IB met niet alleen ruime EU-kennis, maar ook met een heel brede managementervaring en een uitstekend inzicht in de ontwikkelingen van het onderwijs in Europa. Haar enthousiasme, vermogen om strategisch te denken en mensgerichte coaching zal ze goed kunnen inzetten om onze internationale doelen te bereiken, en om de organisatieontwikkeling die we binnen de directie hebben ingezet verder te brengen.”

Annemarie: “Heel graag zet ik mijn ervaring in om verder vorm te geven aan Europese samenwerking op het gebied van cultuur, wetenschap, emancipatie en onderwijs vanuit de directie Internationaal Beleid. Samenwerking met andere landen is in mijn ogen onmisbaar voor goed en toekomstgericht beleid. Tijdens mijn jaren in het buitenland, onder andere op een ambassade en bij internationale NGO’s, heb ik gezien dat samenwerking op deze thema’s voor alle partijen kansen biedt.”  

Ir. A. (Annemarie) de Ruiter Msc werkt sinds 2014 als MT-lid, plaatsvervangend directeur en teamleider bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ en NUFFIC. Hiervoor vervulde Annemarie diverse functies in het buitenland in ontwikkelingssamenwerking.

Annemarie de Ruiter studeerde Huishoud- en consumenten Wetenschappen aan Landbouw Universiteit Wageningen en Agrarische Economie aan Imperial College London.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.