Eva Peters afdelingshoofd Handhaving en Toezicht bij DG Toeslagen bij Financiën

Eva Peters wordt per 1 november 2022 benoemd tot afdelingshoofd Handhaving en Toezicht bij de directie Toeslagen van het directoraat-generaal Toeslagen.

Eva start als afdelingshoofd Handhaving en Toezicht bij de directie Toeslagen, waar zij de verantwoordelijkheid krijgt voor dertien teams. Samen met de medewerkers zoekt zij permanent naar een optimale mix tussen persoonlijke begeleiding, diverse andere vormen van (dienstverlenend) toezicht en het aanpakken van misbruik en oneigenlijk gebruik.

In haar nieuwe functie zal Eva zich gaan richten op het transparanter maken van de toezichtkeuzes naar politiek, opdrachtgevers en burgers. Zichtbaar zijn, en het verbinden, motiveren en uitdagen van de medewerkers door hen ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven is hierbij van wezenlijk belang. Als lid van het MT directie Toeslagen draagt Eva mede verantwoordelijkheid voor het herstellen en versterken van het vertrouwen van de burger.

Mr. E. (Eva) Peters is sinds 2013 werkzaam bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) alwaar zij tot 2021 verschillende functies heeft vervuld. Sinds januari 2021 is Eva manager tewerkstellingsvergunningen en verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen aan werkgevers die werknemers van buiten de EU willen inzetten.

Eva behaalde in 2011 het diploma Rechten aan de Haagse Hogeschool. In 2020 heeft zij haar studie Privaat- en arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam succesvol afgerond.

Coert Kleijwegt, directeur Toeslagen: “Ik ben blij met de benoeming van Eva. Het DG Toeslagen maakt de komende jaren een sterke ontwikkeling door naar de best mogelijke dienstverlening voor de burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Met haar verbindende persoonlijkheid en heldere communicatieve gespreksstijl kan Eva veel toevoegen aan deze ontwikkeling.”

Eva Peters: "De toeslagenaffaire heeft een (overwegend) negatief beeld achtergelaten over ons. Dit maakt dat wij gezamenlijk voor de enorme uitdaging staan om dit beeld om te buigen. Ik geloof er stellig in dat wij dit kunnen, gezamenlijk en met kracht. Ik kijk er naar uit om samen met de afdeling en het MT te bouwen aan het externe vertrouwen. Op die manier kunnen we het samen weer makkelijker maken voor de mensen in de samenleving.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie is gedaan door Bureau ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekend gemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.