Bram van den Hout MT-lid Bestuur en Kwaliteit bij de gemeenschappelijke directie WJZ van EZK/LNV

Bram van den Hout wordt met ingang van 1 oktober 2022 MT-lid Bestuur en Kwaliteit bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken. De directie WJZ werkt voor de ministeries van EZK en LNV.

De afdeling Bestuur en Kwaliteit voert WJZ-brede werkzaamheden uit, gericht op juridisch kwaliteitsbeleid, transparantie en systeemvraagstukken. De afdeling geeft ook procesondersteuning bij de behandeling van verzoeken in het kader van de Wet open overheid.

Bram van den Hout werkt sinds 2019 als afdelingshoofd (strafrecht)administratie bij het Openbaar Ministerie, parket Oost-Brabant. Eerder was hij onder andere werkzaam als (programma)manager bij de provincie Noord-Brabant en als clusterhoofd Luchtverkeer en bestuurlijk adviseur Luchtvaart en Spoor bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bram van den Hout studeerde Internationaal en Europees recht aan de Universiteit van Tilburg en Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden.

Heleen Dekker, directeur WJZ: "Ik ben heel verheugd met de benoeming van Bram. Hij brengt de managementervaring mee, die past bij de bestuurlijk-juridische opgaven die in de nieuwe afdeling ‘Bestuur en Kwaliteit’ bij elkaar zijn gebracht. Ik zie ernaar uit Bram in het MT van WJZ te mogen verwelkomen."

Bram van den Hout over zijn nieuwe functie: "Ik zie er naar uit een bijdrage te mogen leveren aan een open en transparante overheid en om samen met de collega’s te bouwen aan deze nieuwe afdeling. Ik kijk er naar uit mijn kennis en ervaring opgedaan binnen diverse rollen en voor verschillende organisaties, hiervoor te kunnen inzetten.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.