Ben Oldenhof afdelingshoofd kantoor Amsterdam directie Particulieren bij de Belastingdienst

Ben Oldenhof start 1 september 2022 als afdelingshoofd kantoor Amsterdam bij de directie Particulieren van de Belastingdienst.

Ben zal starten als afdelingshoofd voor de Directie Particulieren op het kantoor in Amsterdam, waar hij de verantwoordelijkheid krijgt voor 16 teams, die zorg dragen voor de fiscale behandeling van Nederlandse en buitenlandse belastingplichtigen (burgers en ondernemingen), grensarbeiders en geprivilegieerden. Naast het correct uitvoeren van beleid speelt hierbij het belang van de burger en oog voor de menselijke maat een belangrijke rol.

In zijn nieuwe functie zal Ben intensief samenwerken met andere kantoorlocaties van de directie Particulieren en zal hij de samenvoeging van de processen Toezicht en Bezwaar verder implementeren.

Ben Oldenhof MSc is vanaf 2016 werkzaam bij het Ministerie van Financiën. Van 2016 tot 2018 volgde hij het Strategisch management traineeship. Van 2018 tot 2022 was Ben werkzaam als manager binnen de portefeuille Handhaving bij Belastingdienst Toeslagen. De focus in deze functie lag onder andere op de herijking van het Intensief toezicht op zowel proces- als juridisch niveau inclusief kwaliteitswaarborging en de toepassing van de menselijke maat. Vanaf februari 2022 neemt hij deel aan het Strategisch Leiderschapsprogramma van de Belastingdienst en vervult hij de leerwerkplek afdelingshoofd kantoor Den Haag. 

Ben studeerde Klinische- en gezondheidspsychologie en Bestuurs- en organisatiewetenschappen (minor) aan de Universiteit Utrecht. In 2016 rondde Ben de studie Beleid, communicatie en organisatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam succesvol af.

Meike Smolenaars, directeur Particulieren: "Ik ben blij met de benoeming van Ben omdat hij met zijn vermogen om complexe materie snel te doorgronden en zijn authentieke, verbindende persoonlijkheid veel kan toevoegen binnen kantoor Amsterdam en de directie Particulieren, waaronder het centraal stellen van de burger. Met Ben hebben we een versterking van en aanvulling op het MT van de directie Particulieren."

Ben  Oldenhof: "Ik ervaar Particulieren als een gedreven directie met zeer betrokken collega’s. Er komt momenteel veel op ons af en dat vraagt zowel op organisatorisch, als op het gebied van goed werkgeverschap wat van ons. Ik wil  mij hier met volle overtuiging voor inzetten en kijk uit naar de kennismaking met de collega’s."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.