Chris Libert manager Strategisch Informatiebeleid bij OCW

Chris Libert wordt per 1 september 2022 Manager Strategisch Informatiebeleid bij de directie Kennis bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ing. C.T.J. (Chris) Libert werkt momenteel als programmamanager voor I-Interim Rijk/ Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Zijn laatste opdracht vanuit I-Interim Rijk was programmamanager ICT van de Toekomst bij DUO. Daarvoor heeft hij ook via I-Interim Rijk verschillende opdrachten en functies uitgeoefend binnen de Rijksoverheid waarbij er altijd een IV/ICT en/of veranderuitdaging was.

Chris Libert studeerde HBO Organisatiekunde & Informatica en heeft de leergang Artificial Intelligence gevolgd aan de Universiteit van Utrecht.

Fons Dingelstad, directeur Kennis bij OCW: "Chris is een verbindende manager met een ruime ervaring in de ICT-wereld. Ik heb er vertrouwen in dat hij als manager van de afdeling Strategisch informatiebeleid de informatievoorziening binnen het ministerie en onze sectoren naar een hoger plan zal kunnen tillen."

Chris Libert: "Ik ben verheugd en trots om te mogen starten bij OCW als manager Strategisch Informatiebeleid. In deze rol mag ik mijn I-achtergrond verbinden met beleid. Er liggen diverse uitdagingen in het versterken van de beheersing van de informatievoorziening, de verdere aansluiting op het Rijksbrede CIO stelsel en het verder ontwikkelen van het digitaliseringsbeleid bij OCW en de sectoren. Ik kijk er enorm naar uit om mijn kennis en ervaring in te mogen zetten en hier, samen met mijn nieuwe collega’s, een positieve bijdrage aan te leveren. 'I' in het hart van beleid!"

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van OCW. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.