Janneke de Jong nieuwe directeur Participatie bij IenW

Janneke de Jong start per 1 augustus 2022 als directeur Participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het werk van IenW heeft directe gevolgen voor mensen en bedrijven. Weten wat er speelt in de samenleving is essentieel voor het maken van goed beleid. Mee mogen praten en gehoord worden, is belangrijk voor het vertrouwen van de samenleving in de overheid. Daarom wil IenW burgers en bedrijven bij zijn plannen en besluiten betrekken, zeker daar waar het werk van IenW mogelijk leidt tot overlast voor burgers en bedrijven. Het gesprek over de (on)mogelijkheden om overlast te beperken, is noodzakelijk en tegelijkertijd soms ook spannend voor medewerkers van IenW. De directie Participatie helpt om deze gesprekken voor te bereiden, te voeren en om te zorgen voor een waardevolle uitkomst voor beide partijen.

Drs. J. (Janneke) de Jong werkt momenteel bij de directie Participatie als waarnemend directeur. Na haar studie Politicologie aan de universiteit van Amsterdam startte Janneke als trainee bij het toenmalige ministerie van VROM. Daarna werkte zij 3 jaar bij de directie Begrotingszaken van het Ministerie van Financiën, keerde daarna terug naar VROM/IenW, waar zij verschillende functies bekleedde, onder andere als strategisch adviseur en als projectleider omgevingsmanagement. Sinds 2015 werkt zij bij de directie Participatie. 

Hillie Beentjes, plaatsvervangend secretaris-generaal: “In het Kompas van IenW is opgavegericht werken in samenspel met maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven een centraal thema. De directie Participatie is een belangrijke partner om dit te realiseren. Janneke werkt vol passie aan de verdere ontwikkeling van participatie bij IenW. Ik ben heel blij dat ze dit als directeur Participatie gaat voortzetten en verheug me op de samenwerking. Zo kunnen we de samenleving een grotere stem geven bij alles wat IenW doet.”

Janneke heeft zin om in de nieuwe functie aan de slag te gaan. “Ik geloof in de kracht van participatie. Burgers en bedrijven verdienen het dat we hun ideeën en zorgen serieus nemen. We hebben de kennis en creativiteit van burgers en bedrijven hard nodig om resultaten te boeken. Als directeur Participatie zal ik me dagelijks inzetten voor een open en nieuwsgierige houding aan beide kanten van het speelveld. Alleen zo ontstaat een voedingsbodem voor een duurzame relatie tussen overheid en samenleving.”

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, maar daarbij is wel aangegeven dat de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure is deze kandidaat het ook geworden.