Dick Ottevanger directeur Nationale Bewegwijzeringsdienst

Dick Ottevanger zal per 1 september 2022 starten als directeur van de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). Hij volgt Hanneke Steen-Klok op, zij maakte een overstap naar de gemeente Hengelo als wethouder.

De NBd heeft een landelijke regietaak, ten behoeve van uniformiteit en continuïteit in bewegwijzering, zowel voor automobilisten als fietsers. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer en draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Dick is op dit moment programmamanager Smart Mobility, vrachtwagenheffing en tijdelijke tolheffing en technisch voorzitter van het crisisteam bij Rijkswaterstaat. Eerder vervulde hij verschillende managementfuncties bij Rijkswaterstaat, waaronder districtshoofd. In het begin van zijn loopbaan werkte Dick als constructeur bij twee bouwbedrijven. Dick studeerde civiele techniek.

Lindy Molenkamp, voorzitter Stuurgroep NBd: “Dick brengt veel kennis en ervaring mee en een innemende en stabiele persoonlijkheid. Ik ben er van overtuigd dat de NBd bij hem in goede handen is, met de huidige koers en ook met het oog op de toekomst.”

Dick Ottevanger: “Dat de bewegwijzering in Nederland goed geregeld is vinden we allemaal heel vanzelfsprekend, volgens mij. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. De medewerkers van de Nationale Bewegwijzeringsdienst spelen daarin een heel grote en cruciale rol. Dat ik vanaf 1 september met hen en de vertegenwoordigers van de alliantiepartners mag doorbouwen aan een sterke toekomstbestendige NBd waar het fijn werken is, vind ik een fantastische eer. Ik heb er veel zin in!” 

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en Rijkswaterstaat. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.