Hayo van der Brugge directeur Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen

Hayo van der Brugge wordt per 1 oktober 2022 de nieuwe directeur van het Shared Service Center bij Dienst Justitiële Inrichtingen.

Het Shared Service Center van DJI is één van de landelijke diensten. Het SSC DJI is een full serviceorganisatie en levert producten en diensten en adviseren op het gebied van HRM, financiën, inkoop, facilitaire zaken en project- en programmamanagement.

Hayo is momenteel bestuurslid van gerechtshof Den Haag en tevens van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Daarvoor was Hayo onder meer directeur van de Douane Landelijke Service Organisatie en bekleedde hij functies bij meerdere ministeries.

Hayo over zijn komst naar DJI: “Ik kijk er naar uit om met de collega’s van het SSC verder te werken aan de serviceverlening en om in nauwe verbinding te zijn met de operationele onderdelen van DJI. Dat ik vanaf 1 oktober samen met de medewerkers het SSC mag doorbouwen aan een sterke toekomstbestendig SSC waar het fijn werken is, vind ik een fantastische eer. Ik heb er veel zin in!"

Wim Saris, Directeur Generaal bij DJI: "Hayo brengt veel kennis en ervaring mee. Ik ben ervan overtuigd dat het SCC bij hem in goede handen is en dat hij de verbinding en samenwerking met het DJI veld naar een hoger plan gaat tillen."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en Rijkswaterstaat. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.