Jannita Robberse concern directeur bij gemeente Tilburg

Jannita Robberse is per 1 oktober 2022 benoemd tot concern directeur bij de gemeente Tilburg.

Jannita is sinds 1 februari 2017 algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was zij onder andere hoofdingenieur-directeur Zuid-Nederland en en regionaal Inspecteur van de VROM Inspectie.

Zij maakt nu de stap naar de gemeente, om daar haar loopbaan te vervolgen en haar brede expertise in te zetten.