Daphne Kerremans hoofd Communicatie Algemeen Regeringsbeleid bij Rijksvoorlichtingsdienst AZ

Daphne Kerremans wordt met ingang van 1 oktober 2022 hoofd Communicatie Algemeen Regeringsbeleid bij de Rijksvoorlichtingsdienst van het ministerie van Algemene Zaken.

De afdeling Communicatie Algemeen Regeringsbeleid (CAR) van de RVD houdt zich bezig met alle aspecten van de communicatie over (de eenheid van) het algemeen regeringsbeleid. De afdeling bestaat uit een 24-uurs redactie, speechschrijvers, protocolmedewerkers, documentaire informatievoorziening, communicatieadviseurs en een aantal politieke analisten. Het Hoofd CAR geeft leiding aan de afdeling en stuurt op verbinding tussen de verschillende communicatie disciplines en op innovatie en vernieuwing van het communicatievakgebied en het communicatie-instrumentarium.

Daphne is op dit moment manager van het communicatieteam Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was ze eerste woordvoerder van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport en heeft ze verschillende communicatiefuncties vervuld binnen en buiten het publieke domein. Daphne studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht.

Stephan Schrover, directeur-generaal RVD: "We zijn blij dat Daphne de gelederen van de Rijksvoorlichtingsdienst komt versterken; ze heeft zich op verschillende ministeries als communicatie expert ontwikkeld en is een talent in ons vakgebied."

Daphne Kerremans: "Ik kijk er naar uit om me, samen met alle kundige collega’s, in te gaan zetten voor de Rijksvoorlichtingsdienst. Een enorm professionele organisatie, waar zowel de grote lijnen als de kleine details er toe doen. Ik vind het een eer dat ik een bijdrage mag gaan leveren aan de overheidscommunicatie."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Algemene Zaken. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.