Oscar Delnooz directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid bij OCW

Oscar Delnooz wordt met ingang van 15 augustus 2022 benoemd tot directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid bij het directoraat generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie, onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid schept voorwaarden voor het doen van excellent onderzoek aan universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen en borgt het vernieuwend vermogen en kwaliteit van het Nederlandse onderzoek. Ook coördineert de directie de Nederlandse inbreng op het gebied van wetenschapsbeleid in internationale gremia.

Dhr. drs. O.H.A.M. (Oscar) Delnooz is sinds december 2020 waarnemend directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid bij Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid. Eerder was hij MT-lid ICT en Economie bij de directie Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken.

Oscar studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties en International Law and the Law of International Organisations.

Feite Hofman, directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie: "Oscar is iemand die met veel energie en creativiteit de directie OWB kan laten bijdragen aan nog beter onderzoek en wetenschap in Nederland. Hij is sterk in het zien en daadwerkelijk realiseren van kansen en in het leggen van verbindingen tussen beleidsbepalers op de verschillende departementen en kennisinstellingen en in internationaal verband. Dit komt onder meer door het uitstekende netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd."

Oscar Delnooz: "Het kabinet heeft een stevige impuls gegeven aan hoger onderwijs, onderzoek en wetenschap. Ik vind het bijzonder eervol om samen met de hogescholen, de universiteiten, de kennisinstellingen en de collega’s van de directie OWB gezamenlijk verder te mogen werken aan het oplossen van de fundamentele vraagstukken en op hoog niveau te houden van Nederlandse onderzoek en wetenschap. De hoge kwaliteit, de toegankelijkheid en de brede maatschappelijke impact van de Nederlandse onderzoek en wetenschap liggen mij zeer na aan het hart."

De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure, is deze het ook geworden.