Hanneke van den Bout directeur Gezond en Veilig Werken bij SZW

Hanneke van den Bout start per 1 november 2022 als directeur Gezond en Veilig Werken bij het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De directie Gezond en Veilig werken (G&VW) zorgt voor beleidsmatige kaders waarmee werkgevers en werkenden invulling kunnen geven aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ambitie van G&VW is mensen tot hun pensioen duurzaam inzetbaar te houden doordat gezond, veilig en met plezier gewerkt wordt. Daarnaast werkt de directie aan een nieuwe visie op een beleidsagenda voor de toekomst: de Arbovisie 2040. De opgave vraagt om samenwerking, regievorming en werken vanuit de praktijk met stakeholders binnen en buiten Den Haag: andere departementen (waaronder IenW, VWS, EZK), de sociale partners, de arbo-professionals, kennispartners als RIVM en TNO, de Nederlandse Arbeidsinspectie en diverse andere directies binnen SZW.

Mw. drs. J. van den Bout (Hanneke) is sinds december 2017 hoofd van de afdeling Strategie, Arbeidsmarkt en Stelsels en Regelingen en plaatsvervangend directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische aangelegenheden (ASEA).

Hanneke studeerde fiscale economie aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Stan Kaatee, de directeur-generaal Werk: “Hanneke heeft de afgelopen jaren bij ASEA laten zien dat ze klaar is voor een directeursfunctie. Haar persoonlijke betrokkenheid met het werkterrein van Gezond en Veilig werken maakt haar een uitstekende kandidaat voor deze plek!”

Hanneke van den Bout: "De onderwerpen van de directie G&VW liggen mij na aan het hart. Van dichtbij heb ik ervaren hoe belangrijk gezond en veilig werk is. Ik vind het dan ook heel bijzonder om hieraan een bijdrage te mogen leveren, in nauwe samenwerking met tal van partners en in contact met de mensen voor wie we het werk doen."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en DG Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.