José Lazeroms programma-directeur-generaal Nafase COVID-19

José Lazeroms zal met ingang van 5 september 2022 als programma-directeur-generaal Nafase COVID-19 fungeren. Deze functie is departement overstijgend. Zij vervult de opdracht voor één dag per week vanuit haar functie als consultant van ABDTOPConsult.

José Lazeroms

Drs. J.P.M. (José) Lazeroms is sinds september 2019 TMG-lid in de functie ABDTOPConsultant. Vanuit die positie heeft zij diverse opdrachten bij de Rijksoverheid op zich genomen, onder meer als interim directeur-generaal Belastingdienst en als interim directeur-generaal Dienst Justitiële Inrichtingen. Voordat ze toetrad tot ABDTOPConsult, was zij van onder meer lid van de Raad van Bestuur van het UWV, en directeur-generaal primair en voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

ABDTOPConsult is een kleine adviesgroep van ervaren topambtenaren die snel inzetbaar is bij complexe vraagstukken van de top van de rijksoverheid. ABTOPConsult doet zowel onderzoek, advies als interim-functievervulling. Vanuit die laatste taak is José Lazeroms gevraagd als programma-directeur-generaal Nafase COVID-19.