Johan Osinga directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied bij LNV

Johan Osinga wordt directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2022.

Johan Osinga

Jan-Kees Goet, secretaris-generaal LNV: 'Na de kabinetsformatie is Johan gestart als kwartiermaker-DG. Ik ben blij dat hij zijn werk nu kan voortzetten als directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied. Hiermee is de continuïteit in dit belangrijke werk gewaarborgd.'

Johan Osinga: 'Natuurherstel, betere waterkwaliteit en kwantiteit, de klimaatverandering en tegelijkertijd toekomst voor landbouw hebben een enorme impact op het landelijke gebied. De komende jaren ligt er een stevige klus voor Rijk en provincies, maar ook waterschappen en gemeenten om dat in goede banen te leiden en daadwerkelijk te realiseren. Ik heb eerder bij een provincie gewerkt dus ik weet wat de uitdagingen voor zowel de provincies als Rijk zijn. Ik ben er dan ook trots op dat ik die samenwerking op realisatie tussen deze overheden en het Rijk als directeur-generaal ga vormgeven.'

Ir. J.M. (Johan) Osinga is sinds september 2018 directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van LNV. Vanaf april 2022 vervult hij de functie van kwartiermaker-directeur-generaal Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied. Eerder was hij onder andere algemeen directeur/provinciesecretaris en directeur Strategie bij de provincie Overijssel en vervulde hij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Johan Osinga studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van LNV. Deze vacature was niet opengesteld, want er was snel iemand nodig en de kwartiermaker was een geschikte kandidaat.