Marenne Mei Jansen afdelingshoofd Strategie bij Defensie

Marenne Mei Jansen wordt per 1 oktober 2022 benoemd tot afdelingshoofd Strategie bij de Directie Strategie en Kennis (DSK) bij het ministerie van Defensie.

De directie Strategie en Kennis (DSK) is onderdeel van het directoraat-generaal Beleid. DSK is eerstverantwoordelijk voor het realiseren van - en sturing geven op - integrale visievorming en strategieontwikkeling: de lange lijnen naar de toekomst en de strategie hoe daar te komen. Voor de juiste inbedding en borging is DSK ook verantwoordelijk voor de borging van de koers en plannen van Defensie en het realiseren van betrokkenheid en steun bij onze stakeholders.

In de functie van afdelingshoofd Strategie zal Marenne zich bezighouden met de ontwikkeling van visie- en strategievorming van Defensie, zoals onder meer neergelegd in de Defensievisie en de Defensienota. Marenne volgt Helen Kuyper op die de overstap heeft gemaakt naar I&W, als afdelingshoofd Duurzame Luchtvaart.

Dr. Marenne Mei Jansen werkte sinds 2018 bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). In deze rol adviseerde zij kabinet en parlement over een breed scala aan onderwerpen, variƫrend van Europese veiligheid en internationaal klimaatbeleid, tot mondiale gezondheid, digitalisering en sociale bescherming. Door haar promotieonderzoek (inclusief veldwerk in Afghanistan) naar militair leiderschap, haar functie van operationeel analist als reservist en eerdere ervaring bij onder meer Clingendael en diverse internationale organisaties, is Marenne goed thuis in internationale veiligheidsvraagstukken.

Geert Kuiper, Directeur Strategie en Kennis: "Ik ben blij met de komst van Marenne, enthousiast en gedreven, met brede kennis en ervaring ten aanzien van de verschillende veiligheidsbelangen, de positie van Defensie, met passie voor Europa, het belang van vorming van de militair en open communicatie."

Marenne Jansen: "Strategie en lange lijnen naar de toekomst zijn voor onze veiligheid en defensie belangrijk. Zeker nu kijkend naar het conflict in Oekraine, cyber, corona. Het besef dat veiligheid niet vanzelfsprekend is dringt steeds verder in de samenleving door. Werken aan lange lijnen voor veiligheid en veerkracht, gereedheid en gevechtskracht, samen met collega's en partners binnen en buiten Defensie is een prachtige opdracht."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Defensie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.