Eveline Klein Entink teamleider Onderlinge Overlegprocedures Directie Grote Ondernemingen bij de Belastingdienst

Op 15 september 2022 start Eveline Klein Entink als Teamleider Onderlinge Overlegprocedures Unit Internationaal van Directie Grote Ondernemingen (GO) bij de Belastingdienst.

Eveline Klein Entink is vanaf juni 2021 werkzaam als Kwartiermaker en projectleider in de functie die nu vacant is gesteld en waarop zij heeft gesolliciteerd.

Eveline geeft leiding aan het team Onderlinge Overlegprocedures dat verantwoordelijk is voor het oplossen van geschillen tussen verdragsstaten die leiden tot dubbele belastingheffing of onjuiste verdragstoepassing voor belastingplichtigen. Het werkgebied omvat de behandeling van verzoeken voor onderlinge overlegprocedures op grond van de Wet fiscale arbitrage, een bilateraal belastingverdrag of het EU-arbitrageverdrag en is zeer complex van aard.

Eveline werkte voorheen in diverse functies bij de Belastingdienst, onder meer als Teamleider Internationaal team Toezicht GO, Coördinator Internationale Samenwerking Kerngroep Internationaal, Projectmanager internationale controles, Teamleider Kennisontwikkeling bij het Expertise centrum Handhaving & Intelligence en als Projectleider OECD project Joint Audit. Eveline heeft een afgeronde opleiding HEAO- Bedrijfseconomie en is afgestudeerd als registeraccountant.

Pieterbas Plasman, Unitdirecteur Internationaal GO: “Ik ben blij dat we de samenwerking met Eveline voortzetten en uitbreiden. Eveline presenteert zich als verbindend, gestructureerd en resultaatgericht. Zij beschikt als teamleider en projectleider over meerjarige leidinggevende en relevante internationale ervaring en netwerk, kent de context goed en zoekt actief de samenwerking intern, met stakeholders en internationaal. Zij is stevig gemotiveerd om de functie te continueren, het team verder door te ontwikkelen en de groeiende stroom onderlinge overlegprocedures in goede banen te leiden.”

Eveline Klein Entink: “Het internationale fiscale werkveld is heel boeiend: naast vakinhoudelijke kennis spelen internationale verhoudingen en culturele verschillen een rol bij het oplossen van het toenemende aantal geschillen. In het afgelopen jaar heb ik als kwartiermaker een enthousiaste groep professionals om me heen kunnen verzamelen en ik kijk ernaar uit om met hen deze uitdagende klus verder te klaren.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekend gemaakt via het ABD portaal en iedereen mag solliciteren.