Jeroen Janssen afdelingshoofd Integratie Business Services bij de Belastingdienst

Jeroen Janssen is per 1 september 2022 benoemd in de functie van afdelingshoofd voor de keten Toeslagen bij Integratie Business Services van de directie Informatie Voorziening van de Belastingdienst. Jeroen Janssen volgt Marieke Verhoeven op die per 1 september de functie heeft verlaten.

Jeroen Janssen heeft meer dan 20 jaar ervaring in zowel de private als publieke sector in de context van grootschalige en complexe IV-voorzieningen voor burgers en bedrijven. Hij was onder meer Manager ICT bij de Nederlandse Publieke Omroep en Principal consultant bij Quint Wellington Redwood. Jeroen Janssen studeerde Bestuurskunde aan de Saxion Hogeschool, en behaalde zijn MBA aan de University of Greenwich, UK.

De afdeling brengt de IV-voorzieningen voort in aansluiting op het primaire proces van Toeslagen. In de afdeling worden vele werkende applicaties voortgebracht, geïntegreerd en beheerd voor een voor Nederland belangrijk en bedrijfskritisch systeem. Om ook in de toekomst snel en wendbaar te kunnen inspelen op de wensen van de stakeholders, wordt continu geïnvesteerd in de vernieuwing van de producten en worden de werkwijzen zo ingericht dat in de samenwerking met veel partijen de gewenste resultaten worden geleverd. De afdeling is bezig met het voorbereiden en uitvoeren van grootschalige aanpassingen in het infrastructuur- en applicatielandschap. Dat gebeurt meerjarig en op een beheerste manier, zodat de processen die worden ondersteund, ongehinderd door kunnen draaien, maar tegelijkertijd worden vernieuwd. Er is veel vraag naar de geautomatiseerde ondersteuning voor nieuwe wet- en regelgeving en het vernieuwen van de businessprocessen. Dit vergt veel van de professionals die kennis moeten hebben van zowel complexe businessprocessen als van ICT.

Sjoerd van der Zee, directeur IBS: "We zijn blij met de benoeming van Jeroen Janssen op deze functie, omdat we er van overtuigd zijn met de kennis, kunde en ervaring van Jeroen een professional te benoemen die zowel voor Toeslagen als voor IBS een belangrijke rol kan spelen in de verdere versterking van het IV-landschap en de IV-organisatie."

Jeroen Janssen: "In de afgelopen periode mocht ik deze functie waarnemen. Het is een afdeling waar onze teams stabiliteit en wendbaarheid bieden voor de automatiseringsbehoefte van Toeslagen. Dat is een missie die vraagt om flexibiliteit in werkwijze met een sterke focus op kwaliteit, gedragen door uitstekende engineers. Ik ben blij om deel uit te mogen maken van deze bijzondere dynamiek waar de realisatie van een moderne cloudpropositie een voorname veranderopgave is."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.