Gerard Visser afdelingshoofd Instroom Shared Service Organisatie Organisatie & Personeel bij de Belastingdienst

Gerard Visser wordt per 31 oktober 2022 benoemd tot afdelingshoofd Instroom bij de Shared Service Organisatie Organisatie & Personeel van de Belastingdienst.

Als afdelingshoofd Instroom is Gerard verantwoordelijk voor de werving, selectie en instroom van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. In goed contact met diverse stakeholders (onder andere klanten, collega afdelingen binnen de Shared Service Organisatie  Organisatie & Personeel, de kadersteller) zorgt hij voor vernieuwing en innovatie in het reeds goed ingerichte instroomproces. De komende jaren is er een flinke wervingsopgave en gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn nieuwe werkwijzen zoals talentgericht werven en het (blijven) binden en boeien van medewerkers van groot belang.

G. (Gerard) Visser MSc is sinds december 2021 werkzaam als kwartiermaker Expertteams Werving, Selectie en Inhuurdesk bij het Politiedienstencentrum. Vanaf 2006 vervulde hij verschillende functies bij de Politieacademie en het Politiedienstencentrum. Gerard heeft in 2005 de opleiding Arbeids-,  Organisatie- en Personeelspsychologie afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mariska Plomp, directeur SSO O&P: “Ik ben blij met de benoeming van Gerard. De afdeling Instroom draagt bij aan één van de belangrijkste strategische prioriteiten van zowel de Belastingdienst, Douane als Toeslagen: het zorgdragen voor de juiste persoon op de juiste plek op het juiste moment. Zijn materiedeskundigheid, betrokkenheid, resultaatgerichtheid en op de mens gerichte wijze van aansturen zullen hem goed van pas komen in het realiseren van de mooie opgave waar de afdeling Instroom voor staat.”

Gerard Visser: “In de maatschappelijk gewenste doorontwikkeling van het DG Toeslagen, DG Douane en het DG Belastingdienst staat de instroom van nieuw personeel hoog op ieders strategische agenda. De huidige zeer krappe arbeidsmarkt dwingt ons om hier creatief en voortvarend mee aan de slag te gaan. Ik zie er naar uit om hier als onderdeel van het team een concrete bijdrage aan te leveren.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie is gedaan door Bureau ABD. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekend gemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.