Lineke den Ouden MT-lid Financiering Energietransitie bij EZK

Lineke den Ouden is benoemd als MT-lid Financiering Energietransitie bij de directie Strategie Energiesysteem van het directoraat-generaal Klimaat en Energie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij start per 1 oktober 2022.

Lineke den Ouden

Lineke den Ouden is momenteel waarnemend MT-lid Financiering Energietransitie bij het DG Klimaat en Energie. Daarvoor was zij clusterleider SDE en bekleedde ze enkele functies in het buitenland. Lineke studeerde Economie aan de Universiteit van Tilburg. Ook studeerde ze aan de Franse École nationale d’administration (ENA) en behaalde ze een master Europese en internationale betrekkingen aan de Sorbonne in Parijs.

Maxine Tillij, directeur Strategie Energiesysteem: ’Ik ben heel blij dat Lineke wil doorgaan op de functie die ze vanaf de start van directie Strategie Energiesysteem heeft waargenomen. Lineke brengt niet alleen ruime ervaring mee op het gebied van de financieringsinstrumenten waarover ze zal gaan, maar ze weet ook structuur aan te brengen in complexe vraagstukken. Lineke voelt zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de directie, en weet op een rustige en doortastende manier te sturen op de richting die we moeten inslaan om resultaat te bereiken. Die kwaliteiten maken haar als  MT-lid en voor haar team een heel prettige collega waar je op kunt bouwen.’

Lineke den Ouden: ‘Na jaren waarin het Rijk vooral de kaders bepaalde waarbinnen de markt kon werken, is er nu behoefte aan meer regie en coördinatie door het Rijk. Ik ben ervan overtuigd dat de snelheid en het succes van de energietransitie voor een groot deel afhangt van de wijze waarop het Rijk deze regierol oppakt en ben heel gemotiveerd om hier als MT-lid binnen SE aan bij te dragen. Ik zie het daarbij als mijn verantwoordelijkheid om een goede vertaalslag te maken van de lange termijn visie naar de keuzes en investeringen van vandaag.’

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het DG Klimaat & Energie. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.