Mark Roscam Abbing waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal bij EZK

Mark Roscam Abbing wordt met ingang van 19 september 2022 waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hij vervangt Gerdine Keijzer-Baldé, die sinds 9 september waarnemend secretaris-generaal is.

Mark Roscam Abbing

Drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing was tot voor kort programma-directeur-generaal Samenleving en COVID-19. Daarvoor vervulde hij diverse functies, waaronder directeur Samenleving en Integratie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie.

Mark Roscam Abbing studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam.