Twee benoemingen nieuwe directie Bestuurlijke en Politieke Zaken bij de Belastingdienst

De nieuwe directie Bestuurlijke en Politieke Zaken is op 1 juli 2022 opgericht en heeft als taak om regie te voeren op de ambtelijke advisering aan de politieke leiding en de algemene leiding van de Belastingdienst te ondersteunen bij de besturing van de dienst. De directie is ontstaan door de samenvoeging van het Bureau DG en een deel van de bestaande directie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid. Teusjan Vlot is benoemd in de functie van directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken bij de Belastingdienst.

Teusjan Vlot werkt sinds april 2020 als plaatsvervangend directeur Uitvoerings- en Handhavingsbeleid bij de Belastingdienst en was vanaf november 2021 kwartiermaker directie Bestuurlijke en Politieke Zaken in oprichting.

Peter Smink, Directeur generaal Belastingdienst: "Ik ben blij met de oprichting van deze nieuwe directie en dat we de samenwerking met Teusjan voortzetten en uitbreiden. Hij presenteert zich als evenwichtig, gedreven en op samenwerking gericht. Mede door zijn kwartiermakerschap heeft hij een uitstekend beeld van de bestuurlijke context en de opgaven van de directie nu en in de toekomst. Ik verwacht dat hij resultaatgericht en verbindend te werk gaat en de directie adequaat weet te positioneren".

Teusjan Vlot: "Voor het herstel van vertrouwen in de Belastingdienst is het belangrijk dat we voorspelbaar en betrouwbaar zijn. Dat is een voorwaarde voor samenwerking binnen en buiten de Belastingdienst. Ik vind het belangrijk om hier samen met de directie Bestuurlijke en Politieke Zaken een bijdrage aan te leveren door te sturen op de kwaliteit, tijdigheid en  samenhang van de advisering. En door het coördineren van de informatievoorziening aan het parlement".

Teusjan Vlot werkt sinds 2020 bij de Belastingdienst. Hiervoor was hij algemeen secretaris/hoofd bureau Inspectieraad (samenwerkingsverband van Rijksinspecties). Hij begon in de rijksdienst als senior-adviseur bij de afdeling Bestuursadvies van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze vacature was niet opengesteld, want de organisatie had al een geschikte kandidaat.

Marieke Willems

Marieke Willems, sinds vorig jaar hoofd Bureau DG Belastingdienst, is benoemd als afdelingshoofd van de nieuwe afdeling Politiek Bestuurlijk Advies en is in die rol ook plaatsvervangend directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken. Vanwege de grote overeenkomsten met haar huidige ABD-functie is zij als functievolger aangemerkt voor deze benoeming.

Teusjan Vlot: "Marieke is de afgelopen periode, onder soms grote druk, zeer goed in staat geweest om ambtelijke advisering vanuit de Belastingdienst aan de politiek te coördineren. Ik ga graag met haar aan de slag om dit vanuit BPZ voort te zetten".

Marieke Willems: "Het is cruciaal om de verbinding tussen uitvoering, beleid en politiek te versterken. Hiervoor is het belangrijk om op een centrale plek overzicht te hebben op alle onderwerpen die er spelen bij de Belastingdienst en daarover te adviseren. Met enthousiasme ga ik dit samen met Teusjan en het jonge ambitieuze team van adviseurs de komende periode verder vormgeven. Zo bouwen we samen stap voor stap aan vertrouwen in onze essentiële organisatie".

Marieke Willems startte haar loopbaan bij het Centraal Planbureau en werkt sinds 2009 bij het ministerie van Financiën waar ze verschillende functies heeft gehad, onder meer bij de Inspectie der Rijksfinanciën en als plaatsvervangend/waarnemend afdelingshoofd Beleidscontrol bij de directie Financieel Economische Zaken.