Koen Mijnen hoofd Kaderstelling en Strategie bij directie Financieel-Economische Zaken bij VWS

Koen Mijnen is met ingang van 15 november 2022 benoemd tot hoofd Kaderstelling en Strategie (K&S) bij de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller en budgettaire belangenbehartiger van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en daarbij verantwoordelijk voor volledige en juiste beslisinformatie. Het zorgt voor een optimale departement brede besluitvorming over beleid en geld. FEZ opereert in een dynamische omgeving en heeft directe contacten met de ambtelijke en politieke top. De afdeling Ontwikkeling Financieel Beheer en Beleid coördineert de financiële besluitvorming van de politieke en ambtelijke leiding, ontwikkelt initiatieven en bereidt besluiten voor op strategisch niveau op het gebied van financieel beleid en beheer.

Belangrijke taken voor Koen liggen op het terrein van het aansturen van de kerntaken ‘kaderstelling en control’ en ‘strategische vraagstukken’ en gedegen onderzoek en voorstellen uitwerken voor de houdbaarheid en organiseerbaarheid van de zorg.

Koen Mijnen is op dit moment werkzaam als plaatsvervangend hoofd Besturing, Bekostiging en Externe verslaggeving bij het ministerie van Financiën. Hiervoor werkte hij onder andere als concerncontroller bij het Openbaar Ministerie en als plaatsvervangend afdelingshoofd bij de Hoofddirectie Financiën & Control bij het ministerie van Defensie. Koen studeerde Bedrijfskundige Economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Hans Leenders, Directeur FEZ: “Ik ben heel blij met de komst van Koen naar VWS en FEZ. Koen neemt heel veel financiële ervaring mee uit de functies die hij op verschillende onderdelen van de rijksdienst heeft gedaan. Deze ervaring is van grote waarde voor het werk bij FEZ.”

Koen Mijnen: “Met enorm veel plezier maak ik de overstap naar de afdeling Kaderstelling en Strategie om gezamenlijk aan de slag te gaan met een enorme diversiteit aan vraagstukken. Juist deze mix aan verschillende complexe dossiers die binnen de afdeling K&S liggen – van de houdbaarheid van de zorg tot het structureel borgen van het financieel beheer – maakt het voor mij een zeer aansprekende en uitdagende functie. Ik kijk er dan ook erg naar uit om bij VWS te beginnen.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vacatures voor ABD functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.