Laurens Warnink directeur Kabinet Gouverneur Aruba bij BZK

Laurens Warnink wordt met ingang van 10 oktober 2022 directeur Kabinet van de Gouverneur van Aruba.

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba is een zelfstandige eenheid binnen de rijksdienst. Het Kabinet ondersteunt de Gouverneur bij het verrichten van zijn taken, zowel op koninkrijksniveau als op landsniveau. Het Kabinet vervult een informerende en adviserende rol voor de Gouverneur met betrekking tot beleid, wetgeving en uitvoering.

De directeur van het Kabinet van de Gouverneur zorgt er met het team voor dat de Gouverneur wordt geadviseerd bij de uitvoering van al zijn taken. De directeur is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de Gouverneur en daarnaast verantwoordelijk voor de algehele leiding en bedrijfsvoering van het Kabinet van de Gouverneur.

Mr. drs. L. (Laurens) Warnink is sinds 2015 werkzaam bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2019 is hij benoemd tot plaatsvervangend afdelingshoofd Internationale Aangelegenheden. Daarvoor werkte hij bij de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden. In de periode van 2009 - 2015 vervulde hij de functie van plaatsvervangend directeur bij het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao.

Laurens studeerde rechten en politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Laurens Warnink: "De Gouverneur vervult een unieke en belangrijke rol in de bestuurlijke verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Vanuit deze rol kan hij bijdragen aan het adresseren van staatsrechtelijke en sociaal-economische opgaven op Aruba. Ik zie er erg naar uit opnieuw werkzaam te zijn in dit bijzondere domein en samen met de collega’s de Gouverneur van Aruba zo goed mogelijk te adviseren bij het uitvoeren van zijn taken."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.