Leon de Wit hoofd Begrotingszaken bij directie Financieel-Economische Zaken bij VWS

Leon de Wit is met ingang van 1 oktober 2022 benoemd tot hoofd Begrotingszaken bij de directie Financieel-Economische Zaken van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller en budgettaire belangenbehartiger van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en daarbij verantwoordelijk voor volledige en juiste beslisinformatie. Het zorgt voor een optimale departement brede besluitvorming over beleid en geld. FEZ opereert in een dynamische omgeving en heeft directe contacten met de ambtelijke en politieke top. De afdeling Begrotingszaken is de ‘cijfermatige spil’ van FEZ en zorgt voor de budgettaire besluitvorming en de opzet en samenstelling van financieel-beleidsmatige stukken die naar het parlement gaan, zoals de departementale begroting en verantwoording.

Belangrijke opgaven voor Leon liggen op het terrein van het verder door ontwikkelen van financial control samen met de medewerkers van de afdeling en de VWS-organisatie. Daarnaast blijft het verder verbeteren van de toegankelijkheid van de begrotingsstukken een uitdaging. Dit moet ertoe leiden dat er door het verhaal achter de cijfers meer zichtbaar kan worden gemaakt wat het VWS-beleid bijdraagt aan de zorg in Nederland.

Leon de Wit vervulde binnen de directie FEZ diverse coördinerende functies en leidde een aantal projecten binnen het programma verbetering financieel beheer. Hiervoor was hij onder meer werkzaam bij het ministerie van Financiën. Leon studeerde Bestuurskunde en Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Hans Leenders, Directeur FEZ: “Ik ben heel blij dat Leon de afdeling Begrotingszaken gaat leiden en ons MT komt versterken. Leon heeft op de diverse plekken in zijn loopbaan een financieel vakmanschap opgebouwd dat we als FEZ graag verzilveren”.

Leon de Wit: “De ontwikkeling van de VWS-uitgaven staat voortdurend in de belangstelling, zeker wanneer de overheidsuitgaven onder druk komen te staan. Ik zie ernaar uit om binnen die financiële context de VWS-belangen te behartigen en bij te dragen aan onze doelstellingen”.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vacatures voor ABD functies worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.