Sylvia Teunissen directeur Financieel Economische Zaken bij EZK

Sylvia Teunissen wordt met ingang van 1 november 2022 directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Sylvia Teunissen

De directie FEZ maakt zich sterk voor een zinnige, zuinige en zorgvuldige inzet van geld voor (de uitvoering van) het beleid van EZK. De directie adviseert de leiding en directies van EZK met scherpte over de keuzes die daarvoor gemaakt moeten worden. Door een betrouwbare en efficiënte inrichting van de financiële administratie draagt FEZ zorg voor een ordelijke en controleerbare financiële huishouding van de ministeries van EZK en LNV.

Gerdine Keijzer-Baldé, waarnemend secretaris-generaal van EZK: ‘We zijn heel blij met de komst van Sylvia. Ze is zeer geïnteresseerd in de inhoudelijke beleidsopgaven waar ons ministerie voor staat. We hebben haar leren kennen als een doortastende, dynamische en op samenwerking gerichte directeur. Echt een aanwinst voor ons.‘

Sylvia: ‘Ik kijk ernaar uit om vanuit de financiële functie aan de slag te gaan voor en met alle onderdelen van het ministerie van EZK. Samen met mijn nieuwe collega’s wil ik vanuit de directie FEZ bijdragen aan een zorgvuldige en budgettair gedegen beleidsvorming een betrouwbare financiële administratie en ten dienste van de grote en complexe maatschappelijke opgaven waar het ministerie van EZK voor staat.‘

S.I.S. (Sylvia) Teunissen MSc is sinds 2019 werkzaam als sectiehoofd EZK/OCW bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) van het ministerie van Financiën, de laatste periode als plaatsvervangend directeur IRF. Zij werkt vanaf 2008 bij het ministerie van Financiën, onder andere bij de directies Buitenlandse Financiële Betrekkingen en Algemene Financiële en Economische Politiek.

Sylvia studeerde Internationale Economie in Groningen en Tilburg en behaalde tevens een master Environment and Resource Management aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sylvia neemt momenteel deel aan het ABD Kandidatenprogramma.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.