Elin Berfelo plaatsvervangend directeur directie Eigenaarsadvisering bij JenV

Elin Berfelo wordt per 1 november 2022 benoemd tot plaatsvervangend directeur van de directie Eigenaarsadvisering, onderdeel van het SG-cluster van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Elin Berfelo

De directie Eigenaarsadvisering (DEA) verbindt de visie en strategie van JenV aan de taakorganisaties zoals het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), het National Cyber Security Center (NCSC) en nog 21 andere agentschappen, diensten en zbo’s die vallen onder het ministerie van JenV. DEA houdt de driehoek eigenaar (plaatsvervangend secretaris-generaal), opdrachtgever (directeur-generaal) en opdrachtnemer (taakorganisatie) scherp in hun rollen in het nastreven van de missie van JenV.

Ook ziet DEA toe op de kwaliteit en de transparantie van dit proces. DEA zorgt er zo voor dat de eigenaar zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken en recht wordt gedaan aan enerzijds het opdrachtgeversbelang (goed inhoudelijk functioneren) en organisatiebelang (structureel goed toegeruste uitvoerende organisatie). De opgave en ambitie van DEA zijn om zich verder professioneel en zakelijk door te ontwikkelen als een brede adviseur op het gebied van continuïteit van taakorganisaties binnen JenV.

Ellen Leistra, directeur DEA: ‘We zijn blij dat Elin onze directie DEA komt versterken met haar deskundigheid en netwerk op het gebied van governance en op het snijvlak van beleid en uitvoering. Ik ben heel blij dat Elin als leidinggevende aan de slag gaat om met het hele team invulling te geven aan de belangrijke opgaven van onze directie. Een fijne, talentvolle en samenwerkingsgerichte collega.‘

Elin Berfelo: ‘Ik zie ernaar uit samen met het team verder te bouwen aan Eigenaarsadvisering bij JenV. Bovendien vind ik het erg leuk terug te keren naar JenV, de plek waar ik mijn loopbaan begonnen ben.‘

Elin is op dit moment nog plaatsvervangend hoofd Eigenaarsadvisering bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Nadat zij haar carrière gestart is als rijkstrainee en beleidsmedewerker bij JenV, was ze tussen 2014 en 2021 werkzaam bij KPMG en als consultant betrokken bij de op- en inrichting van de directie Eigenaarsadvisering bij het ministerie van Justitie en Veiligheid vijf jaar geleden. Elin heeft een bachelor Liberal Arts en Sciences (University College, Utrecht) en een master International law with International Relations (University of Kent, Canterbury) afgerond.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.