Nienke Weegink directeur Informatievoorziening bij EZK en LNV

Nienke Weegink wordt met ingang van 1 januari 2023 kwartiermaker/directeur Informatievoorziening bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De nieuwe directie Informatievoorziening werkt voor de ministeries van EZK en LNV. De directie heeft een belangrijke rol in de digitale transformatie binnen de departementen en concernorganisaties van de ministeries. Daaronder wordt verstaan het beleidsmatig en operationeel doorontwikkelen, coördineren en realiseren van de informatie­voorziening en de digitalisering. En het beschikbaar stellen van moderne ICT-voorzieningen. De directeur zal sturing geven aan de afdelingen Huisvesting en Facilitair, Planning en Control, het Servicepunt en de programma’s Transparantie in Informatie en Verduurzaming Bedrijfsvoering.

De huidige directie Bedrijfsvoering zal per 1 januari 2023 opgesplitst worden in twee nieuwe directies. De directie Informatievoorziening en de directie Mens & Organisatie. Dit onder voorbehoud van een positief advies van de medezeggenschap. De werving voor een kwartiermaker/beoogd directeur Mens & Organisatie loopt nog.

Gerdine Keijzer-Baldé, waarnemend secretaris-generaal van EZK: “Wij zijn heel blij dat Nienke bij ons aan de slag gaat als directeur informatievoorziening. Onze ministeries staan voor grote maatschappelijke opgaven om de stikstofproblematiek en de energietransitie vorm te geven. Met haar ervaring en drive om de “I” in het hart van het beleid te brengen komt Nienke op het juiste moment binnen bij onze ministeries. We zijn er van overtuigd dat met inzet van betere informatievoorziening en gebruik van data we onze opgaven snel en goed kunnen aanpakken. Haar kennis en ervaring gaat ons daar zeker bij helpen.”

Nienke: “De ministeries van EZK en LNV staan voor grote opgaven. Voor het realiseren van die opgaven is een goed functionerende directie Informatievoorziening belangrijk. Ik zie ernaar uit om hier samen aan te bouwen. Het is echt bijzonder om dit voor twee ministeries te mogen doen.”

Nienke Weegink is vanaf 2015 Chief Information Officer (CIO) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze is directeur van de CIO-office en Integrale Veiligheid, tevens plaatsvervangend pSG. Ze werkt sinds 2012 bij het ministerie van SZW, waar ze onder andere de rol van plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering en afdelingshoofd ICT, Inkoop en Facilitair invulde. Ze begon haar loopbaan in het bedrijfsleven en is vanaf 1997 bij diverse ministeries werkzaam geweest.

Nienke studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.