Leonie Zeestraten directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat

Leonie Zeestraten start op 1 november 2022 als directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. West-Nederland Zuid is een van de zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat die dagelijks werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Leonie Zeestraten

Ir. L. (Leonie) Zeestraten is momenteel districtshoofd bij West-Nederland Zuid (WNZ) en geeft daarnaast invulling aan de landelijke portefeuille Data & IV namens de districtshoofden. Leonie begon haar loopbaan als rijkstrainee en bekleedde vervolgens diverse functies als stafadviseur, omgevingsmanager, afdelingshoofd Programmeren en regisseur Amsterdam Bereikbaar. Zij studeerde Civiele techniek aan de TU Delft.

Arjan Driesprong, hoofdingenieur-directeur West-Nederland Zuid: ‘Ik ben blij dat we voor Leonie hebben gekozen. Zij brengt meer kennis van assetmanagement en civiele techniek in het directieteam, en ze zal ook continuïteit kunnen bieden aan haar organisatieonderdeel.’

Leonie Zeestraten: ‘Rentmeesterschap is een van mijn kernwaarden en ik ben blij dat ik de kans krijg om zowel een stap in mijn loopbaan te maken als continuïteit bij West-Nederland Zuid en Rijkswaterstaat te bieden. Op deze manier kan ik snel meerwaarde bieden in de enorme opgave buiten op het gebied van onderhoud, vervanging en renovatie en bereikbaarheid.’

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en Rijkswaterstaat. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.