Arne van Hout directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat bij BZK

Arne van Hout wordt directeur-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtsstaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 december 2022.

Arne van Hout

Het directoraat-generaal Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat realiseert en versterkt, samen met andere overheden en partners, met diverse beleidsinitiatieven en -maatregelen de instituties van de democratische rechtsstaat, het openbaar bestuur, en de relatie tussen overheid en burgers, waarbij de grondrechten van burgers worden bewaakt.

Maarten Schurink, secretaris-generaal BZK: ‘Arne van Hout beschikt over de kwaliteiten om samen met burgers, bedrijven, instellingen en medeoverheden onze grondrechten levend te houden, want hij heeft ruime ervaring in het lokale bestuur, een groot netwerk binnen het openbaar bestuur en een grondige juridische basis. Daarnaast heeft hij zich de afgelopen periode stevig ingezet voor het programma Werk aan uitvoering (WAU). Daardoor heeft hij inmiddels ook een netwerk binnen het Rijk opgebouwd. Door zijn opgebouwde kennis, zijn netwerkvaardigheden en proactieve houding zal hij de samenwerking tussen (mede)overheden en ministeries nog verder kunnen verbeteren. Ook het borgen van de waarden van de democratische rechtsstaat is een belangrijke taak voor hem.'

Arne van Hout: ‘Samen met burgers, bedrijven, instellingen en medeoverheden staan we voor grote opgaven op het gebied van democratie, het versterken van het samenspel tussen overheden en levend houden van onze grondrechten. Ik vind het een eer en heb er veel zin in om met mijn nieuwe collega’s hieraan een bijdrage te leveren.‘

Mr. drs. A.H. (Arne) van Hout is sinds 2016 gemeentesecretaris, tevens algemeen directeur van de gemeente Nijmegen. Van 2011 tot 2016 was hij gemeentesecretaris van de gemeente Bronckhorst. Daarvoor vervulde hij onder andere diverse managementfuncties bij de gemeenten Bronckhorst, Rozendaal en Weesp. Arne van Hout studeerde Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht en tevens Milieukunde aan de Universiteit Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen op basis van de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van BZK. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.