Willy Dekker hoofdingenieur-directeur Zee en Delta bij Rijkswaterstaat

Willy Dekker wordt per 1 november 2022 hoofdingenieur-directeur Zee en Delta bij Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Willy nam in maart 2022 vanwege de pensionering van Theo van de Gazelle het stokje over als waarnemend HID.

Willy Dekker

Willy is als hoofdingenieur-directeur (HID) integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de directie Zee en Delta, waar 600 medewerkers dagelijks werken aan de instandhouding, ontwikkeling en gebruik van water, wegen, natuur en de kustlijn. In Zeeland, op de Noordzee en rond Caribisch Nederland. Tevens maakt de Rijksrederij onderdeel uit van Zee en Delta.

Ir. W. (Willy) Dekker was voor haar waarneming onder andere programmadirecteur Assetmanagement en directeur Netwerkmanagement bij Rijkswaterstaat. Zij begon haar carriere bij Dienst Landelijk Gebied waar zij verschillende rollen vervulde. Ook was zij een aantal jaar hoofd Ruimtelijke Ordening en Milieu bij de gemeente Schouwen-Duiveland.

Willy studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouw Universiteit in Wageningen.

Patricia Zorko, plaatsvervangend directeur-generaal Rijkswaterstaat: ’We zijn blij dat we met de benoeming van Willy continuïteit kunnen bieden aan de opgaven waar Zee en Delta voor staat.’

Willy Dekker: ‘Vanaf maart ben ik vol ingestapt als HID Zee en Delta. Ik voel me hier op mijn plek en het is fijn dat dat nu ook bestendigd is.’

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. Gezien het belang van continuïteit in deze functie en de opgaven van Zee en Delta was deze vacature niet opengesteld.