Eveline van Caspel accountdirecteur OCW, SZW en VWS bij Auditdienst Rijk

Eveline van Caspel wordt per 1 november 2022 benoemd tot accountdirecteur OCW, SZW en VWS bij de Auditdienst Rijk (ADR).

De Auditdienst Rijk (ADR) is de interne auditor van de Rijksdienst. De ADR is beheersmatig gepositioneerd als onderdeel van het ministerie van Financiën.

In de functie van Accountdirecteur bij de ADR verzorgt Eveline het relatiemanagement met OCW, SZW en VWS. Zij coördineert de jaarlijks terugkerende onderzoeken vanuit de wettelijke taak en het gevraagde onderzoek op verzoek van deze drie departementen. Ook adviseert ze de ambtelijke top over de risico’s in het algemeen en de mogelijke consequenties voor de controleerbaarheid en uitvoerbaarheid van politiek-bestuurlijke doelstellingen, beleidsvoornemens en wetsvoorstellen.

Wendy Asbeek Brusse, directeur Onderzoek, Auditdienst Rijk: “De ontwikkelingen op de departementen en in het vakgebied gaan snel en stakeholders vragen om meer transparantie en relevantie. Eveline brengt voor de ADR een dijk aan ervaring vanuit de accountancysector mee. Ze stimuleert toekomstgerichte, innovatieve manieren van werken en is een echte verbinder. Vanuit haar netwerk met onder andere de NBA, de universiteiten en de grote accountantskantoren volgt ze de nationale en internationale ontwikkelingen op de voet.”

Eveline van Caspel: “De overheid staat voor uitdagende opgaven, waar veel geld en risico’s mee gemoeid zijn. Ik kijk er naar uit om hier samen met de ADR-collega’s aan te kunnen bijdragen, als nieuwkomer binnen de overheid met hart voor de publieke zaak en een blik van buiten naar binnen.”

Eveline is op dit moment Global Head of Finance / Corporate Controller bij SNV, een internationale non-profit organisatie die zich richt op ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor was zij gedurende lange tijd verbonden aan PWC. Hier was zij, na verschillende functies te hebben bekleed, Director Assurance. Eveline studeerde Economie en Accountancy aan de Universiteit van Maastricht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst (ABD). De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en directie van de Auditdienst Rijk. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.