Silvia Schikhof directeur Huisvesting en Facilities bij JenV

Silvia Schikhof wordt per 1 januari 2023 benoemd tot directeur Huisvesting en Facilities, onderdeel van de hoofddirectie Bedrijfsvoering, bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Silvia Schikhof

De directie Huisvesting en Facilities is stelselverantwoordelijk voor de huisvesting binnen JenV, levert namens JenV een belangrijke bijdrage aan het rijksbrede beleid én vertaalt dit beleid ook weer naar de impact voor JenV. De directie neemt de leiding in het ontwikkelen van JenV-breed huisvestingsbeleid waarin grote opgaven als verduurzaming, hybride werken en het optimaliseren van de huisvestingsportefeuille ten dienste van het concern JenV belangrijke speerpunten zijn. De directeur is, naast het gezicht van de directie, samen met de collega’s uit de directie, ook trekker van deze grote opgaven met als doel daarin samen met alle stakeholders tot passende antwoorden te komen. Tot het netwerk van de directie behoren naast de taak- en sui generis organisaties van JenV onder meer het Rijksvastgoedbedrijf, de concerndienstverleners voor het facilitaire domein en DG Digitalisering en Overheidsorganisatie.

Emine Özyenici, hoofddirecteur Bedrijfsvoering JenV: ' Wij zijn blij met de komst van Silvia. Silvia kan binnen de domeinen van de directie gezien haar kennis, ervaring en achtergrond binnen de Rijksoverheid schakelen op de verschillende niveaus waarop zij moet acteren. En de opgaven, waar de directie samen met alle organisaties en stakeholders voor staat, nog verder brengen, is mijn overtuiging. Ik zie uit naar onze samenwerking en heet haar van harte welkom bij deze mooie directie alsook bij de hoofddirectie bedrijfsvoering.'

Silvia: 'Ik heb veel zin om leiding te gaan geven aan deze directie van bevlogen professionals. De opgaven van Justitie en Veiligheid zijn groot en maatschappelijk relevant. Via de bedrijfsvoering en in het bijzonder via de huisvesting en facilities lever ik hier graag een impactvolle bijdrage aan, waarbij ik graag samen optrek met de organisaties binnen en buiten het ministerie van JenV.'

Silvia is op dit moment nog plaatsvervangend directeur Inkoop-, Facilitair- en Huisvestigingsbeleid Rijk en afdelingshoofd Faciliteiten en Huisvestingsbeleid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Van 2007 tot 2015 werkte zij bij het ministerie van Veiligheid en Justitie als senior project- en programmamanager voor het Project- Programma en Adviescentrum. Silvia heeft een LLB Honours Degree aan de Universiteit van Londen, doctoraal Internationaal-Juridische Opleiding aan de Universiteit van Amsterdam en een Master in European Legal Studies aan het Europacollege in Brugge afgerond.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.