Karin Jukes-van de Reijt plaatsvervangend regiodirecteur regio Schiphol Cargo bij de Douane

Karin Jukes-van de Reijt wordt per 1 december 2022 benoemd tot plaatsvervangend regiodirecteur Douane Schiphol Cargo bij het ministerie van Financiën.

Karin Jukes

Douane Schiphol Cargo (DSC) is een moderne handhavingsorganisatie die 24/7 met 700 trotse en flexibele Douane-professionals toezicht houdt op het grensoverschrijdende goederenverkeer van en naar Nederland, en daarmee de Europese Unie, via de mainport Schiphol. Het regiokantoor draagt zo bij aan de veiligheid en gezondheid van de Nederlandse bevolking en inwoners van Europa. Daarnaast levert het een bijdrage aan de belastingheffing voor de Nederlandse schatkist en de inkomsten van de Europese Unie. Luchthaven Schiphol is één van grote motoren van de Nederlandse economie. DSC voert een derde van alle vrachtcontroles uit, die in het landelijk Handhavingsplan Douane zijn afgesproken. De snelle groei van E-commerce, de aanpak van ondermijning en de ontwikkeling van Schiphol tot een optimale logistieke cargo hub leveren interessante uitdagingen op.

Het regiokantoor onderscheidt zich doordat het naast de processen Klantmanagement en Fysiek Toezicht (inclusief het speciale onderdeel Scan en detectie) ook samen met douaneregio Breda vormgeeft aan het landelijke proces Aangiftebehandeling. Om de handhaving en dienstverlening in de regio effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren werkt DSC samen met diverse externe partners, zoals Amsterdam Airport Schiphol (AAS), het bedrijfsleven en andere handhavers zoals KMAR, ILT en NVWA.

Karin Jukes: ‘Ik kijk ernaar uit om vanaf een van onze belangrijke mainports mijn bijdrage binnen Douane te mogen gaan leveren. Ik geniet van de dynamiek die een rol als plaatsvervangend directeur met zich meebrengt in het leiding geven aan de douaneprocessen binnen onze complexe maatschappelijke opgave. Mijn streven is een organisatie neer te zetten waar mensen graag werken en zich kunnen ontwikkelen. En bovendien werk leveren waar ze trots op zijn.’

Henriette Bongers, regiodirecteur Douane Schiphol Cargo: 'De actuele uitdagingen binnen het proces aangiftebehandeling zijn bij Karin, als plaatsvervangend directeur, in goede handen. Ze brengt de energie mee die nodig is om dit proces voor Douane te optimaliseren en naar de toekomst te begeleiden. Ze is een optimistisch en verbindend leider en heeft kennis van en ervaring met de douaneprocessen en de vaktechniek. Daarmee kan Karin een belangrijke bijdrage leveren aan het streven van DSC om het werk leidend te stellen, waarbij medewerkers centraal staan en optimaal worden gefaciliteerd.'

Karin Jukes is sinds september 2021 plaatsvervangend regiodirecteur Douane Eindhoven. Ze begon haar loopbaan bij de Rijksoverheid in 1998 als communicatieadviseur en vervulde later diverse managementfuncties bij de Douane en de Belastingdienst. Na de HEAO Bedrijfseconomie completeerde zij diverse postacademische opleidingen op het gebied van interne communicatie en leiderschap. Recent rondde zij het Strategisch Leiderschap Programma van het Ministerie van Financiën af.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en de Douane. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.