Jan Tichem teammanager Economisch Bureau bij Autoriteit Consument en Markt

Jan Tichem is per 1 november 2022 benoemd tot teammanager Economisch Bureau bij de Autoriteit Consument en Markt.

Jan Tichem

Als teammanager Economisch Bureau stuurt Jan samen met de Chief Economist het Economisch Bureau van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan. Ook adviseert hij het Bestuur en de toezichtdirecties van de ACM bij economische vraagstukken. Hij maakt zich sterk voor kwalitatief goede economische analyses als onderdeel bij de besluiten van de ACM. Daarbij is motiveren en uitdagen van de medewerkers door hen ruimte, vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven van wezenlijk belang.

Paul de Bijl, Chief Economist: “De positie van teammanager ondersteunt de organisatorische basis van het Economisch Bureau. Dat gaat een impuls geven aan onze adviserende rol. Zowel inhoud als management zijn bij Jan in heel goede handen. Bovendien brengt hij veel ervaring en enthousiasme mee!”

Jan Tichem: “De analyses en studies van het Economisch Bureau zijn direct relevant voor ACM-besluiten. We gebruiken, naast gezond verstand, geavanceerde economische modellen en hebben toegang tot unieke datasets. Daarmee dragen we een steentje bij aan goed werkende markten en consumentenbescherming. Ik haal al negen jaar veel voldoening uit deze combinatie van diepgang en relevantie. Ik zie ernaar uit om mijn ervaring in te zetten in een nieuwe rol en samen met het team het Economisch Bureau verder te verstevigen.”

Dr. J. (Jan) Tichem studeerde Economics and Business aan de Erasmus School of Economics en is in 2014 gepromoveerd op een proefschrift over altruïsme, sociale normen en prikkels op de werkplek. Na zijn promotie is hij bij het Economisch Bureau van de ACM gestart en heeft zich ontwikkeld tot senior econoom. Het afgelopen jaar heeft Jan de functie van Chief Economist naar volle tevredenheid waargenomen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en Autoriteit Consument en Markt. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure is deze kandidaat het ook geworden.