Liduine Frequin afdelingshoofd Shared Service Organisatie Switch bij de Belastingdienst

Liduine Frequin wordt per 1 januari 2023 benoemd tot afdelingshoofd Shared Service Organisatie Switch bij de Belastingdienst.

Liduine heeft als afdelingshoofd SSO Switch de ambitie om de Belastingdienst een wendbare organisatie te laten zijn waarbij diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit een vanzelfsprekendheid zijn. In goed contact met relevante stakeholders zorgt zij voor het werven en opleiden van nieuwe doelgroepen medewerkers (bijvoorbeeld medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders of mensen die vallen onder het VN-verdrag handicap). Tevens zorgt zij ervoor dat deze medewerkers duurzaam inzetbaar worden geplaatst bij de directies van de Belastingdienst. In de coaching en aansturing van haar teamleiders ligt de focus op het bereiken van resultaten met oog voor de menselijke maat én met klantgerichte dienstverlening als uitgangspunt. Als lid van het MT is Liduine mede verantwoordelijk voor de transitie van SSO Switch naar SSO O&P per 1 januari 2023.

Jan Willem Millenaar, (waarnemend) directeur SSO Switch: “Ik ben blij met de benoeming van Liduine. SSO Switch staat voor de mooie en belangrijke opgave om in een krappe arbeidsmarkt met innovatie en doorzettingskracht voldoende instroom van nieuwe doelgroepen medewerkers te realiseren. Liduine is spontaan, betrokken, resultaatgericht en zal met haar op de mens gerichte leiderschapsstijl positief bijdragen aan het realiseren van de opgaven van SSO Switch/ SSO O&P.”

Liduine Frequin: “Ik ben vereerd dat ik een concrete bijdrage mag gaan leveren aan een wendbare Belastingdienst. Er ligt een mooie taak voor SSO Switch/SSO O&P om verder te bouwen aan de dienstverlening. Met dynamiek, diversiteit en inclusiviteit creëren we kansen en bouwen we aan duurzame perspectieven. Zo verbeteren we de participatie en de vooruitzichten van de medewerkers en de organisatie.”

L. (Liduine) M. Frequin vervult sinds 2020 de functie van manager (ad interim) van de Business Units Diversiteit & inclusie én de Inhuurdesk Tijdelijk Werk, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). In 2019 was zij op ad interim basis Afdelingshoofd Personeel & Organisatie bij het RIVM. Van 2013-2019 vervulde zij de functie van Manager Loopbaan en Talentontwikkeling bij UBR. Vanaf 1990 heeft Liduine verschillende functies in het HRM domein vervuld onder andere bij BBB Uitzendorganisatie B.V, Mercher en als zelfstandig ondernemer. Liduine heeft de HBO opleiding Personeel en Arbeid gevolgd. In 2007 rondde zij de post-doctorale opleiding Organisatie en Strategisch HRM af aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie is gedaan door Bureau ABD en de Belastingdienst. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekend gemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.