Mark Imandt afdelingshoofd Strategie, Arbeidsmarkt, Stelsels en Regelingen bij SZW

Mark Imandt wordt per 1 januari 2023 benoemd als afdelingshoofd Strategie, Arbeidsmarkt, Stelsels en Regelingen bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mark Imandt

De afdeling Strategie, Arbeidsmarkt, Stelsels en Regelingen (SAS) is verantwoordelijk voor het vanuit een economische invalshoek meewerken aan beleidswijzigingen op het hele SZW-terrein. Dit betreft niet alleen kortetermijnadvisering; een kerntaak van de afdeling is strategisch denkwerk over alle denkbare SZW-onderwerpen. Dit vraagt van het nieuwe afdelingshoofd het vermogen de huidige beleidslijn ter discussie te stellen om het denkwerk binnen het ministerie te stimuleren en creativiteit in het vinden van oplossingen om lastige dossiers verder te brengen. Het vraagt ook om verbindende en motiverende vaardigheden, breder dan alleen op inhoud.

Daniël Waagmeester, directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden  (ASEA): 'We zijn heel blij dat Mark het MT ASEA komt versterken. Mark is een goeie econoom die ook de lastige vragen durft te stellen. Zijn creativiteit en drive zijn aanstekelijk. Mark kan scherp adviseren in de politieke actualiteit, maar is ook sterk in het verder brengen van strategische langetermijnvragen. Mooie bonus is dat hij al veel kennis heeft over het functioneren van de arbeidsmarkt en het SZW-terrrein.'

Mark Imandt: 'Hoofd SAS is een ongelooflijk leuke, uitdagende en inspirerende plek. Met slimme, gezellige, enthousiaste collega’s werken aan ingewikkelde maatschappelijke puzzels en in een fijne, constructieve samenwerking met de rest van het departement en mensen daarbuiten, wat wil je nog meer? De combinatie van de grote opgaven die er op SZW-terrein liggen met de rol om de talentvolle medewerkers van SAS te helpen zichzelf te ontwikkelen, als team en als individu, is hartstikke mooi om te gaan doen.'

Mark Imandt is op dit moment waarnemend Chief Science Officer bij SZW. Hiervoor was hij als clustercoördinator bij ASEA werkzaam en ook enige tijd als waarnemend hoofd SAS. Eerder werkte hij bij de ministeries van EZK, OCW en een periode buiten de Rijksoverheid.
Mark studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van SZW. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.