Rudi Buis hoofd Woordvoering, Externe Optredens en Speeches bij LNV

Rudi Buis wordt met ingang van 15 november 2022 hoofd Woordvoering, Externe Optredens en Speeches bij de directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als hoofd Woordvoering, Externe Optredens en Speeches werkt Rudi samen met de andere MT-leden aan de ontwikkeling en uitvoering van de communicatieve koers van de directie Communicatie en het departement. De directie Communicatie draagt bij aan de ambitie van LNV om uit te groeien tot een goede samenwerkingspartner en zo ook te functioneren. Dit middels een aanpak waarin we laten zien wat LNV doet, met wie, waarom en voor wie, en dat in een taal die iedereen kan begrijpen. Dat vraagt om een open houding, initiatief om in contact te staan met de omgeving en om partnerschap, zowel binnen LNV als met de samenleving. Als hoofd Woordvoering, Externe Optredens en Speeches vervult Rudi een spilfunctie in het realiseren van deze opgave.

Rudi werkt sinds 2018 als senior woordvoerder en teamcoördinator van de woordvoerders bij LNV. Daarvoor was hij senior woordvoerder bij het Verbond van Verzekeraars en senior mediaspecialist/teamleider bij communicatiebureau Leene communicatie. Hij begon zijn carrière in de journalistiek. De afgelopen maanden heeft Rudi de functie van hoofd Woordvoering, Externe Optredens en Speeches voor het Ministerie van LNV naar volle tevredenheid waargenomen.

Rudi studeerde journalistiek en communicatie aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Judith Sluiter, directeur communicatie: “Ik ben erg blij met de komst van Rudi. Hij is niet alleen erg ervaren in het uitzetten van de grote communicatielijnen in dit agrarische en natuurdomein. Juist aan de vooravond van een grote transitie in de landbouw en natuur is ook een visie op de noodzaak tot openheid, openbaarheid en transparantie een must om als overheid structureel te bouwen aan het vertrouwen en zo als samenleving verder te komen.”

Rudi Buis: “Er liggen grote opgaven voor landbouw, natuur, voedselkwaliteit en visserij. We staan aan de vooravond van een transitie die niet makkelijk is. Keuzes zijn nodig, de roep om duidelijkheid klinkt luid. En voor die duidelijkheid is communicatie cruciaal. In de media en tijdens werkbezoeken. In gesproken woord en in online posts. Ik wil daar samen met mijn teams handen en voeten aan geven de komende periode.”

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via een procedure van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van LNV. De vacature is zoals gebruikelijk opengesteld, hoewel de organisatie al een geschikte kandidaat op het oog had. Na een zorgvuldige procedure, is deze kandidaat het ook geworden.