Ingrid Wils plaatsvervangend regiodirecteur Douane Groningen/Arnhem

Ingrid Wils wordt per 1 december 2022 benoemd tot plaatsvervangend regiodirecteur Douane Groningen/Arnhem.

Douane regio Groningen (DGR) en Douane regio Arnhem (DAR) kennen de processen Klantmanagement en Fysiek toezicht alsmede een aantal regio-overstijgende processen, te weten: de Centrale Unit Accijns (CUA), het team Intellectuele Eigendomsrechten (IER), team Zekerheid, de Centrale dienst voor In- en Uitvoer (CDIU) en team Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving (POSS) en het Landelijke Oorsprongsteam (LOT). In totaal zijn er ongeveer 700 gedreven medewerkers werkzaam binnen beide regio’s die gezamenlijk een grote bijdrage leveren aan opgave van de Douane.

De regio’s DAR en DGR onderscheiden zich door het uitgebreide takenpakket en de grote geografische omvang. Binnen de regio’s zijn nagenoeg alle Douane processen vertegenwoordigd. De werkzaamheden, die binnen de regio’s worden uitgevoerd en de daarmee gepaard gaande vraagstukken, zijn breed en divers.  

Ingrid Wils: "Ik ben de afgelopen jaren al binnen de directie DAR/DGR werkzaam geweest. Met veel plezier heb ik met enthousiaste collega’s gewerkt aan het realiseren van de opgave waar de Douane voor staat. Ik kijk ernaar uit om dit als plaatsvervangend directeur te blijven doen en gezamenlijk verder te bouwen aan een dynamische en wendbare Douane waarbij werkplezier en verbinding essentieel zijn."

Eline Spros-Vierkant, regiodirecteur Douane Groningen en Douane Arnhem: 'De opgave ten aanzien van het proces klantmanagement binnen Douane Arnhem en Douane Groningen is voor Ingrid niet onbekend. Ze is voor de organisatie een vertrouwd gezicht. Ze is een verbindend en heeft kennis van en ervaring met de douaneprocessen binnen beide regio’s. Ik ben blij dat Ingrid hiermee een belangrijke bijdrage kan leveren aan de doelen van onze organisatie."

Mevr. I.C. (Ingrid) Wils werkt sinds februari 2021 plaatsvervangend regiodirecteur Douane Groningen/Arnhem. Dat doet zij vanuit het Strategisch Leiderschap Programma van het ministerie van Financiën in de vorm van een leer-werkplek. Daarvoor vervulde Ingrid diverse leidinggevende functies binnen de Douane en Achmea.

Ingrid studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Financiën. Omdat Ingrid Wils al naar volle tevredenheid op een leer-werkplek functioneerde als plaatsvervangend regiodirecteur Douane Groningen/Arnhem is besloten een procedure te volgen met een gerede kandidaat.