Pieter de Jonge hoofd afdeling Koop- en Kapitaalmarkt bij BZK

Pieter de Jonge wordt met ingang van 1 januari 2023 hoofd afdeling Koop- en Kapitaalmarkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De afdeling Koop & Kapitaalmarkt werkt aan vraagstukken die de eigen woning in de volle breedte raken, en de rol die beleggers spelen op de woningmarkt.

Daarnaast werkt de afdeling aan het transparanter en eerlijker maken van het proces voor het kopen van een woning en zet zich in voor het creëren van mogelijkheden waarmee huizenbezitters verduurzamingsmaatregelen laagdrempelig kunnen financieren en uitvoeren. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor de leennormen, de toegang tot de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en samen met het ministerie van financiën voor de fiscale regelingen op het gebied van de eigen woning. Het hoofd van de afdeling zet zich samen met het team in voor een goed werkende koopwoningmarkt.

P. (Pieter) de Jonge is momenteel  MT-lid directie Europese en Internationale Zaken bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Van 2009  tot 2015 was hij senior/coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen bij het ministerie van Financiën. Daarvoor vervulde hij de functie van adjunct-raadadviseur en adjunct-secretaris ministerraad, Kabinet Minister-President bij het ministerie van Algemene Zaken.

Pieter studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hans Ton, directeur Wonen: “Wat mooi dat we Pieter hebben weten te strikken! Hij is een ervaren manager, gepokt en gemazeld in de Haagse en internationale besluitvorming. Ik ken hem als nuchter, rustig en deskundig, daar kun je er niet genoeg van hebben.”  

Pieter de Jonge: “De woningmarkt kent een aantal hele urgente uitdagingen. Bovendien is het een markt die sterk in beweging is en daarmee de overheid weer voor nieuwe vragen stelt. Tegelijkertijd is ingrijpen in de markt niet eenvoudig en brengt het risico’s met zich mee. Kortom, ik realiseer me dat ik me straks met heel boeiende en uitdagende opgaven bezig ga houden. Dat voelt als een voorrecht. Ik heb er ontzettend veel zin in de wetenschap dat ik dit ga doen met kundige en bevlogen mensen om me heen."

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.