Alex Maas directeur Beleid en Bedrijfsvoering tevens CIO bij Bureau Algemene Bestuursdienst

Alex Maas wordt met ingang van 15 januari 2023 benoemd tot directeur Beleid en Bedrijfsvoering tevens CIO bij Bureau Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

A.J.A.M. (Alexander) Maas is sinds 2017 directeur HR en Bedrijfsvoering van de Bestuursstaf, kerndepartement van het ministerie van Defensie. Daarvoor was hij onder meer hoofd van de afdeling Advies en HRM bij de Koninklijke Landmacht en coördinator Koninkrijksaangelegenheden bij het ministerie van Defensie.

De opgave van de directeur ligt onder andere in het bewaken van de kwaliteit van mobiliteit van het topmanagement, de ontwikkeling van kaderstellend beleid, de optimalisering van de (strategische) communicatie en het verder bewerkstelligen van de positionering van het bureau. Naast de opgave op het gebied van beleid en commu­nicatie, valt ook de innovatie van systemen en werk­processen onder de directeur. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Bureau Algemene Bestuursdienst en heeft hij een management­opgave, waarbij hij zich focust op de versterking van de samenwerking tussen de afdelingen binnen zijn directie en de overige afdelingen binnen Bureau Algemene Bestuursdienst.

Bram de Klerck, directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst: “Met Alex krijgen we een enthousiaste en ervaren directeur Beleid en Bedrijfsvoering. Ik ben erg blij met deze versterking en kijk uit naar de samenwerking met Alex.”

Alex Maas: “Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging vanwege de diversiteit aan onderwerpen zowel op het vlak van beleid als de uitvoering. Daarnaast is de nieuwe omgeving van BZK/Bureau ABD voor mij verfrissend en inspirerend. Ik krijg de kans bij te dragen aan de kwaliteit en doorontwikkeling van het topmanagement bij de Rijks­overheid die nodig is voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Ook de ambitie om gezamenlijk de bedrijfsvoering verder te verbeteren naar onder meer een data gedreven organisatie, trekt mij aan.”

Van 1992-1997 deed Alex de officiersopleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. Alex behaalde daarna zijn doctoraal Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Binnen­landse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.