Justus Kox directeur Sanctie- en Slachtofferbeleid bij JenV

Justus Kox wordt per 15 januari 2023 benoemd tot directeur Sanctie- en Slachtofferbeleid, onderdeel van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Justus Kox

Criminaliteit voorkomen, slachtoffers en kwetsbare personen beschermen, daders straffen én perspectief bieden, dat is waar het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor staat. De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS) van het DGSenB richt zich op een tijdige en zorgvuldige tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende en geldelijke sancties. Binnen alle onderdelen staat de bescherming en ondersteuning van slachtoffers van criminaliteit centraal.

De grote opgaven waar de directeur SenS samen met de medewerkers binnen de directie in de komende periode voor aan de lat staat zijn onder meer het verlagen van de recidive door de effectiviteit van het sanctiestelsel te verbeteren en het zoeken naar mogelijkheden om het tbs-stelsel en de aanpak van personen met verward gedrag te verbeteren. Ook het ontwikkelen van meerjarig beleid voor het borgen van belangen en rechten van slachtoffers en justitiabelen is een belangrijke prioriteit. Dit vraagt sterke verbinding met het hele speelveld van DSenS en het zoeken naar evenwicht tussen een verantwoorde uitvoering van beleidsopdrachten versus de maatschappelijke en politieke druk.

Eric Bezem, directeur-generaal Straffen en Beschermen: 'Wij zijn erg blij dat Justus met zijn energie en verbindende vaardigheden aan de slag gaat met het verbeteren van het sanctiestelsel en het borgen van de slachtofferrechten. Een beleidsterrein met een brede uitvoeringspraktijk waarmee intensief wordt samen gewerkt om te zorgen dat Nederland veiliger wordt. Dat is bij Justus in goede handen.'

Justus Kox: 'De functie spreekt me aan vanwege de diversiteit aan opgaven. Ik kan mijn energie kwijt door me in te zetten voor de belangen van slachtoffers en voor humane en effectieve sancties.'

Justus is op dit moment nog directeur Advies, Regie en Centrale autoriteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij is in 2004 gestart als rijkstrainee. Van 2015 tot 2020 was hij hoofd Ketenregie bij het directoraat-generaal Straffen en Beschermen van het ministerie van JenV. Justus heeft Bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg en een master Management van de publieke sector aan de Universiteit Leiden afgerond.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en ministerie van Justitie en Veiligheid. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.