Nico Bults plaatsvervangend directeur Douane Landelijke Service Organisatie bij Financiën

Nico Bults wordt per 1 januari 2023 benoemd tot plaatsvervangend directeur Douane Landelijke Service Organisatie en tevens teammanager Arbeidsjuridische Zaken en Partners in Business bij het ministerie van Financiën.

Nico Bults

De Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) is de Shared Service Organisatie van Douane Nederland. De DLSO ondersteunt (adviseren, uitvoeren en toetsen) het Landelijk Kantoor, de acht regiokantoren en het Douane Landelijk Tactisch Centrum op alle terreinen van de Bedrijfsvoering. Hiermee Levert de DLSO een bijdrage aan de ABC-doelstellingen (Afdracht, Bescherming en Concurrentiepositie) van de Douane.

Nico Bults: 'Ik ben erg gemotiveerd om de overstap te maken naar het DLSO omdat bedrijfsvoering het mogelijk maakt dat de Douane organisatie haar belangrijke werk kan verrichten. Samen met de medewerkers werken aan dienstverlening op hoog niveau is een prachtige uitdaging.'

Arie Jager, directeur DLSO: 'We zijn blij met de komst van Nico omdat hij een zeer ervaren bestuurder is, met specifieke kennis op het terrein van de bedrijfsvoering, die de douaneorganisatie goed kent.'

Drs. N. (Nico) Bults MBA is sinds 1 april 2021 afdelingshoofd Concerncontrol en Begrotingszaken. Daarvoor was hij wethouder Financiën, Sport, Sociale Zaken en Centrumontwikkeling bij de Gemeente Barendrecht. Sinds 2003 bekleedde Nico Bults diverse managementposities binnen Justitie en Veiligheid op het terrein van Bedrijfsvoering en Financiën.

Nico Bults studeerde Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde een MBA bij de NCOI.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en Douane. Omwille van de gewenste snelheid was deze vacature niet opengesteld en de Douane had al een geschikte kandidaat.