Ron Roozeboom Chief Operations Officer SSC-ICT bij BZK

Ron Roozeboom wordt per 1 januari 2023 Chief Operations Officer bij SSC-ICT bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ron Roozeboom

SSC-ICT is een van de grootste ICT-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid. SSC-ICT bevindt zich momenteel in een transformatie. Er wordt nu een strategisch veranderplan opgesteld voor de komende jaren (2022-2025), waarmee de ingezette beweging wordt doorgezet. Van de Chief Operations Officer (COO) wordt verwacht dat deze enerzijds inhoudelijk sparringpartner is voor de interne organisatie en anderszijds de verbinding naar buiten maakt en met de klanten in gesprek gaat over de dienstverlening. Ten slotte is de COO plaatsvervanger van de CEO.

R.(Ron) Roozeboom is momenteel manager Data Innovation a.i. bij BTO Enabling Technologies van Eneco Group. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij verschillende organisaties, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. Eerder werkte hij onder andere bij de Politie (vtSPN) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Ron studeerde Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Erik Joustra, directeur Shared Service Center ICT: 'We zochten een ervaren COO, zeker vanwege de stappen die genomen moeten worden in verbetering van onze dienstverlening en de transformatie van SSC-ICT. Ron heeft zowel de achtergrond als de ervaring en is volgens ons de juiste man om onze Business Units aan te sturen. Het directieteam kijkt uit naar de samenwerking.'

Ron Roozeboom: 'Ik ben vereerd om in deze positie mijn bijdrage te kunnen leveren aan dit prachtige ICT-bedrijf dat zo belangrijk is voor de Nederlandse overheid. Eerder heb ik SSC-ICT leren kennen vanuit het gezichtspunt van een van de klanten. Met de transformatie die SSC-ICT momenteel ondergaat liggen er voldoende uitdagingen, terwijl kernwaarden zoals continu├»teit, veiligheid en kosteneffectiviteit voorop blijven staan. Als we effici├źnte processen, doorlopende innovatie en de krappe arbeidsmarkt aan de mix toevoegen, dan zie ik een mooie uitdaging waar ik graag de schouders onder zet.'

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD. Vacatures die Bureau ABD faciliteert worden breed bekendgemaakt en iedereen mag solliciteren.