Erik de Kruijf ketenmanager Inning & Betalingsverkeer bij de Belastingdienst

Erik de Kruijf wordt met ingang van 1 januari 2023 benoemd in de functie van ketenmanager Inning & Betalingsverkeer bij de directie Centrale Administratieve Processen (CAP).

CAP is één van de uitvoerende directies (ketenpartners) en is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. Tevens is CAP verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen van de Belastingdienst (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). Onze missie is “massaal persoonlijk maken”.

Bij de Belastingdienst werken we samen in ketens om taken en doelstellingen te realiseren die verder reiken dan die van één directie of organisatieonderdeel. De keten Inning & Betalingsverkeer is een samenwerkingsverband tussen onderdelen van de Belastingdienst: primair proces directies, concerndirecties, Corporate diensten en/of Shared service organisaties (SSO’s). In de keten Inning & Betalingsverkeer werken we samen aan een modern, robuust en goed toegerust innings- en betalingsproces. Ketensturing is aanvullend op lijnsturing en beoogt een optimale samenwerking gericht op de gezamenlijke belastingdienstdoelen van de verschillende lijndirecties.

Jan Melsen, algemeen directeur CAP en Ketenvoorzitter, is blij met de benoeming van Erik op één van de meest complexe ketens van de Belastingdienst. “Erik zal in zijn nieuwe rol gaan samenwerken met verschillende directies en organisatieonderdelen. Hij neemt voor deze rol mooie en aanvullende expertise mee met zijn jarenlange ervaring en netwerk binnen de Belastingdienst. Ketensturing is aanvullend op lijnsturing en beoogt een optimale samenwerking met focus op de gezamenlijke belastingdienstdoelen van de verschillende lijndirecties."

Erik de Kruijf: “Mijn belangrijkste kracht en drijfveer ligt in het leggen van verbinding. Samenwerken tussen de verschillende onderdelen van de Belastingdienst, haar bestuurlijke en politieke omgeving én de samenwerking met vertegenwoordigers van burgers en bedrijven. Want voor mij begint samenwerking bij mensen. Daar ligt voor mij de basis en hier krijg ik ook veel energie van.”

H.J.A. (Erik) de Kruijf heeft veel ervaring binnen verschillende onderdelen van de Belastingdienst en kent de vele aspecten en dynamiek van deze organisatie zeer goed. Na zijn studie accountancy heeft Erik als registeraccountant gewerkt in de vaktechnische lijn, onder meer als vaco controle GO. En vervolgens in diverse leidinggevende en beleidsmatige functies bij onder andere de Directies GO, MKB, IV en Cd UHB. Sinds 2020 is Erik vertegenwoordiger van MKB in de keten Inning & Betalingsverkeer. En daarmee is hij zeer nauw betrokken bij alle aspecten van deze keten en weet Erik heel goed welke grote uitdagingen er spelen.

Op dit moment is Erik werkzaam als regiodirecteur MKB/Breda en Middelburg.

De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan de Belastingdienst.